MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mėnesio veiklos planas

2019 m. GEGUŽĖS mėn.

Registracija į renginius http://www.semiplius.lt/

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, pedagogams, norintiems įgyti ir tobulinti lyderystės, vadybos ir vadovavimo kompetencijas

Ugdymo įstaigų vadovų rezervo programa „Vadovavimo meistriškumas ugdymo įstaigoje

Programos trukmė – 45 ak. Val. (30 kontaktinių ir 15 savarankiško darbo val.)

 

V-asis seminaras

 

Konkurencingumo skatinimas per komandinį darbą. Pagyrimai ir kitas teigiamas grįžtamasis ryšys darbuotojams. Konstruktyvi kritika. Instruktavimas, kaip atlikti darbą.  Darbuotojų klaidų toleravimas. Konsultavimo CIGAR‘as

Jungtinė lektorių grupė: L. Benevičius, verslo ir švietimo konsultantas, besimokančių organizacijų treneris; R. Guogis, švietimo konsultantas ir Jyvaskyla (Suomija) švietimo lyderystės magistrantas ir kt. programos rengėjai

7 d.

8.00 val.

Švietimo

centras

Dalyvavusiems I-IV seminaruose

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Tikybos mokytojams

 

Seminaras „Mokytojo perdegimo sindromas. Kaip to išvengti?“

Doc. dr. M. Dovydaitienė, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto dėstytoja

3 d.

10.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.

Biologijos ir gamtos mokslų mokytojams

 

Seminaras „Išmaniųjų programėlių  „Plickers“, „Socrative“, „ClassDojo“, „Kahoot“ naudojimas gamtos mokslų pamokose“

Turėti išmaniuosius telefonus

A. Motūzienė, Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro ir Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos biologijos vyresnioji mokytoja

6 d.

12.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

4.

Technologijų ir dailės mokytojams, dizaino būrelių vadovams ir mokiniams

 

Edukacinis renginys „ADATA-2019. Audinių panaudojimo galimybės interjere“

Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos

technologijų mokytoja metodininkė R. Vaitonienė, technologijų vyresnioji mokytoja D. Raškevičienė;

J. Kareivė, „RK dekor botique“ dizainerė

18 d.

9.00 val.

Marijampolės „Ryto“ pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5.

Pradinių klasių, dailės, technologijų ir neformaliojo švietimo mokytojams, ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Seminaras „Šaltoji, spalvotoji keramika. Etnokultūros tradicijų puoselėjimas“

 

Turėti kočėlą

D. Šilingienė, Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė

21 d.

9.30 val.

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

Kaina – 20,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.

Visiems pedagogams

 

Seminaras „Tikslinga kūrybinė veikla pamokoje: kritinio ir kūrybinio mąstymo lygiagretės“

I. Gydrienė, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

21 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

7.

Visiems pedagogams

 

Seminaras „Žodinė savigyna“

V. Chmielevski, Tarptautinio Retorikos ir oratoriaus meistriškumo universiteto vyresnysis treneris-licenciatas

Birželio

4 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 18,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

8.

Marijampolės savivaldybės ir Lazdijų rajono socialiniams pedagogams

 

Gerosios patirties sklaida ,,Socialinio pedagogo veikla ugdymo įstaigoje“. Bendradarbiavimas su Lazdijų rajono socialinių pedagogų metodinio būrelio nariais

R. Ūkelienė, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė

23 d.

11.00 val.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

9.

„Saulės“ ir „Smalsučio“ pradinių mokyklų pedagogams

 

Seminaras „Gera pamoka“

V. Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė

Birželio

11 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

10.

 Šakių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Paskaita „Ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo skatinimas žaidžiant judriuosius žaidimus“.

Sporto šventė „Sportuokime kartu“

A. Povilaitienė, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriaus lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ vyresnioji auklėtoja; I. Sorakienė,  Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“  vyresnioji auklėtoja; V. Gudzinevičienė, Šakių rajono Jaunimo kūrybos ir sporto centro direktoriaus pavaduotoja, kūno kultūros vyresnioji mokytoja

5 d.

14.00 val.

Jaunimo

kūrybos

ir sporto

centras

 

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

 

Registracija tik pedagogams, parengusiems ugdytinius šventei

11.

Šakių rajono įvairių dalykų mokytojams

 

Seminaras „Keturi metų laikai“

R. Anusauskas, Lietuvos Foto Menininkų Sajungos narys, kino režisierius, kompozitorius, keliautojas, penkių fotografijų albumų autorius bei leidėjas

9 d.

14.00 val.

„Varpo“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

12.

Šakių rajono kūno kultūros mokytojams ir 5-12 klasių mokiniams

 

Edukacinė programa „Kūno kultūros pamoka netradicinėje aplinkoje. Pėsčiųjų žygis Gelgaudiškio pažintiniu taku“

Ž. Antanaitis, Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos kūno kultūros vyresnysis mokytojas; V. Gudzinevičienė, Šakių rajono Jaunimo kūrybos ir sporto centro direktoriaus pavaduotoja, kūno kultūros vyresnioji mokytoja

10 d.

10.00 val.

Gelgaudiškio dvaras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

13.

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų pavaduotojams

 

Seminaras „Vidaus ir lauko edukacinių erdvių kūrimas ikimokyklinėse įstaigose“

Klaipėdos lopšelio-darželio „Inkarėlis“ direktorė R. Sawa, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Juškienė;

L. Pavilionienė, Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Klaipėdos „Varpelio“ mokyklos-darželio direktorė D. Paliulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Mickevičienė

10 d.

10.30 val.

Klaipėdos lopšelis-darželis „Inkarėlis“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

14.

Tikybos mokytojams

 

Edukacinė stovykla „Malonės dovanos“

Jungtinė lektorių grupė

Birželio

7-9 d.

Svečių namai „Parko vila“,

K. Dineikos g. 12, Druskininkai

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

IV. NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

15.

Siuvėjų kursai

 

Trukmė – 100 ak. Val.

Marijampolės profesinio rengimo centro vyresniosios profesijos mokytojos J. Busilienė, O. Daugnorienė

2 d.

17.30 val.

Marijampolės profesinio rengimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

16.

Paroda ,,EVA KUBBOS: tarp horizontų“

Paroda organizuota bendradarbiaujant su  Lietuvos dailės muziejumi

Paroda veiks iki š. m. birželio 15 d.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu

nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

17.

Integruoto istorijos ir dailės projekto dalyvių kūrybinių darbų paroda „Pasivaikščiojimai po miestą prie Šešupės“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Parodos atidarymas

15 d.

12.00 val.

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

18.

Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų ir mokinių darbų paroda „Nuo...iki“

 

Paroda veiks iki š. m. gegužės 15 d.

Kultūros

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

19.

Marijampolės savivaldybės mokinių dailės egzaminų baigiamųjų kūrybinių darbų paroda

 

Paroda veiks š. m. gegužės 2-4 d.

20.

Marijampolės savivaldybės sakralinės ir chorinės muzikos festivalis

„Vaikystės spalvos“

 

Festivalio organizatorė – Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė  A. Pečkienė

31 d.

10.00 val.

Šv. Arkangelo Mykolo bazilika

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

31 d.

11.00 val.

 „Ryto“

pagrindinė mokykla