MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mėnesio veiklos planas

2019 m. KOVO mėn.

Registracija į renginius http://www.semiplius.lt/

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Marijampolės savivaldybės mokyklų vadovams ir pavaduotojams ugdymui, LL3 kūrybinės komandos nariams

 

Strateginės mokyklos veiklos kryptys: nuo vizijos iki įgyvendinimo

V. Bacys, Šiaulių rajono Aukštelkės mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius

27 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams  ugdymui, pedagogams, norintiems įgyti ir tobulinti lyderystės, vadybos ir vadovavimo kompetencijas

Ugdymo įstaigų vadovų rezervo programa „Vadovavimo meistriškumas ugdymo įstaigoje

Programos trukmė – 45 ak. val. (30 kontaktinių ir 15 sav. darbo val.)

 

I-asis seminaras.

Vadovo ir pavaldinių santykiai ir jų įtaka veiklos rezultatams.

Efektyvaus vadovavimo esmė. Vadovavimo stiliai

L. Benevičius, verslo ir švietimo konsultantas, besimokančių organizacijų treneris

Kovo

1 d.

9.00 val.

Švietimo

centras

Programos kaina – 160,00  Eur

 

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

 meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

 

*Informacija apie mokymų lektorius bus patikslinta I-ojo seminaro metu

II-asis seminaras.

Vadovavimo darbuotojams ypatumai atsižvelgiant į jų brandos lygį.

Delegavimas kaip motyvavimo priemonė. Delegavimo būdai.

Csikszentmihalyi's tėkmės modelis

Jungtinė lektorių grupė: R. Guogis, švietimo konsultantas ir Jyvaskyla (Suomija) švietimo lyderystės magistrantas ir kt. programos rengėjai*

12 d.

9.00 val. 

III-asis seminaras.

Darbuotojų ugdymas ir įgalinimas. 

SMART komandos vadovo/lyderio vaidmuo, atsakomybės, iššūkiai. 

Komandos sėkmę lemiantys veiksniai ir jų valdymas. 

Komandos formavimo etapai, interesų ir vertybių suderinimas.

Naujų komandos narių socializacija ir integracija. 

Efektyvus uždavinių nustatymas ir veiksmų plano sudarymas

Jungtinė lektorių grupė: L. Benevičius, verslo ir švietimo konsultantas, besimokančių organizacijų treneris ir kt.  programos rengėjai*

29 d.

9.00 val. 

3.

Pradinių klasių, dailės, technologijų ir neformaliojo švietimo mokytojams, ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Šaltoji spalvotoji keramika. Etnokultūros tradicijų puoselėjimas

 

Turėti kočėlą

D. Šilingienė, Marijampolės „Smalsučio“ pradinės mokyklos dailės mokytoja metodininkė

12 d.

9.30 val.

Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

Seminaro kaina – 20,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

4.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Kūrybinis mąstymas. Šiuolaikinio vaiko poreikiai ir inovacijos darželyje

 

Seminare gali dalyvauti ne daugiau kaip 2 tos pačios įstaigos pedagogai

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Putauskienė ir pedagogai

13 d.

9.00 val.

Marijampolės vaikų

lopšelis- darželis

„Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

5.

Priešmokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams

 

Mokinių ruošimas piešinių konkursams. Piešinių ir kitų kūrybinių darbų vertinimo praktika

E. Ambraziūnaitė, Marijampolės meno mokyklos pavaduotoja ugdymui

19 d.

10.00 val.

Marijampolės meno mokykla

Seminaro kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.

Tikybos mokytojams

 

Darbo su vadovėliu „Renkuosi gyvenimą“ 11-12 kl. metodinės rekomendacijos

Dr. G. R. Rugevičiūtė, Vilniaus lopšelio-darželio „Žiburėlis“ direktorė;

A. Lastakauskienė, Vilniaus „Ąžuolyno“ progimnazijos tikybos mokytoja ekspertė

19 d.

11.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

7.

Vokiečių kalbos mokytojams

 

Paskaita „Nauja vokiečių kalbos mokymo(si) koncepcija“

 

 Trukmė – 2 ak. val.

B. Pukelienė, Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja ekspertė

20 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Paskaitos kaina – 5,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

8.

Anglų kalbos mokytojams

8.1

Paskaita „IKT užsienio kalbų pamokose“

 

Trukmė – 3 ak. val.

I. Jočionienė, Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos vyresnioji anglų kalbos mokytoja

25 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

8.2

Atvirkščia pamoka (Flipped classroom)

 

B. Valungevičienė, Marijampolės „Šaltinio” progimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė

Balandžio

5 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina – 18,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

9.

Visiems pedagogams

 

Žodinė savigyna

V. Chmielevski, Tarptautinio Retorikos ir oratoriaus meistriškumo universiteto vyresnysis treneris-licenciatas

Balandžio

15 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina – 18,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

II. KURSAI

10.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

N. Margelevičienė, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto lektorė, edukologijos magistrė;

A. Tamošaitienė, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos psichologė

Planuojama balandžio-gegužės mėn.

 

 Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Švietimo

centras

Kursų kaina – 60,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti

 prašytume pranešti

 el. paštu iki kovo 25 d

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

11.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams bei ugdytiniams

 

Gerosios patirties sklaida „Valanda muziejuje“

(renginio metu veiks kūrybinės dirbtuvėlės, kuriose vaikai bus mokomi pasigaminti apyrankę arba sagę)

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ auklėtojos metodininkės V. Pajaujienė, D. Brazaitienė

5 d. 10.00 val.

6 d. 10.00 val. 7 d. 10.00 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“

Registracija ir informacija tel.

8 607 53225 (D. Biskienė), el. paštu nykstukas@marijampolenykstukas.lt

Informacija  el. paštu

 jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

12.

Istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams bei Sūduvos gimnazijos mokiniams

 

Atvira integruota pamoka

„Gyvenę šalia... Lietuvos ir Marijampolės žydų istorija“

Sūduvos gimnazijos istorijos mokytoja ekspertė V. Pituškienė, istorijos vyresnysis mokytojas S. Pituška, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė L. Kraukšlienė, lietuvių kalbos ir literatūros vyresnioji mokytoja R. Benevičienė

8 d.  

11.00 val.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

 romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

13.

Jono Totoraičio progimnazijos pedagogams

 

Ką reikia žinoti klasės vadovui apie mokinių socialinių emocinių kompetencijų ugdymą. Praktiniai patarimai

O. Misiukevičienė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ socialinė pedagogė ekspertė

14 d.

14.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

14.

Vaikų lopšelių-darželių „Rūta“ ir „Varpelis“ pedagogams

 

Patirtinis ugdymas lauke – žaidžiu, kuriu, atrandu

Ž. Karpis, VšĮ „Lauko darželio“ direktorius, Vilniaus kolegijos lektorius

21 d.

10.00 val.

Vaikų lopšelis- darželis „Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

ŠAKIŲ RAJONE

15.

Slavikų pagrindinės mokyklos bei Kidulių pagrindinės mokyklos Sudargo Martyno Sederevičiaus pagrindinio ugdymo skyriaus pedagogams ir mokiniams

 

Renginių ciklo ,,Praeitis gyva kūryboje“ baigiamasis renginys ,,Atmintis gyva kūryboje“

 

Renginiai vyksta š. m. kovo 4-7 d.

Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos vyresnioji lietuvių kalbos mokytoja A. Špokienė, vyresnioji dailės mokytoja G. Sniečkuvienė; R. Baltrušaitienė, Šakių kultūros centro Slavikų laisvalaikio salės kultūrinių renginių organizatorė

7 d.

13.00 val.

Slavikų pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

16.

Šakių rajono biologijos mokytojams

 

Tiriamieji darbai biologijos pamokose

M. Andriukaitienė, Šakių rajono Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos biologijos vyresnioji mokytoja

18 d.

12.00 val.

Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

 romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

17.

Šakių rajono anglų kalbos mokytojams

 

Tarimo ir rašymo paraidžiui (spelling) bei skanduočių ir ritminių pratimų panaudojimas anglų kalbos pamokose skaitymo ir rašymo įgūdžių ugdymui

A. Zymonienė, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė

21 d.

10.00 val.

Griškabūdžio gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.mcs@gmail.com

(V. Dilys)

18.

Šakių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Praktinis seminaras „Interaktyvūs medžiagos pateikimo būdai dirbant su eTwinning projektais“

I. Sorakienė, Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ vyresnioji auklėtoja, edukologijos magistrė

28 d.

10.00 val.

Šakių lopšelis-darželis „Klevelis

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

19.

6-12 klasių mokiniams, įvairių dalykų mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams

 

Respublikinė mokinių konferencija ,,Jaunas žmogus ir psichikos sveikata besikeičiančiame pasaulyje“

Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos socialinė pedagogė A. Makūnienė, psichologė V. Arlickienė

29 d.

10.00 val.

Griškabūdžio gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

20.

Kazlų Rūdos savivaldybės muzikos mokytojams

 

Kamerinio muzikavimo aktualijos šiuolaikinėje muzikos mokykloje, interpretavimo galimybės, naujų formų paieška

Kauno I-osios muzikos mokyklos mokytoja ekspertė R. Bimbaitė, mokytoja metodininkė

R. Morkūnienė;

Kazlų Rūdos Rimvydo Žigaičio menų mokyklos mokytojos metodininkės V. Puskunigienė, L. Rotomskienė

13 d.

11.00 val.

Rimvydo Žigaičio menų mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

VILKAVIŠKIO RAJONE

21.

„Aušros“ gimnazijos pedagogams

 

Krizės įveika asmeniniame gyvenime ir bendruomenėje: pagalba sau ir kitam

A. Blandė, psichologė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą bendraautorė, interaktyvių priemonių tėvams ir pedagogams kūrėja

5 d.

9.00 val.

„Aušros“ gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

22.

Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos pedagogams, tėvams ir mokiniams

 

Pozityvus bendravimas ir bendradarbiavimas.

Ar įmanomas auklėjimas be moralizavimo?

V. Arvasevičius, sertifikuotas kūno psichoterapeutas, šeimos, karjeros, gyvenimo būdo konsultantas

13 d.

12.00 val.

Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

23.

Visiems pedagogams

 

Valdorfo mokytojo kvalifikacijos programos II-asis modulis:

Kalbos mokymas. Geografijos mokymas 6 klasėje. Žemėlapių piešimas. Kalbos formavimas

 

Trukmė – 16 ak. Val.

K. Volmer, Rosma (Estija) Valdorfo mokyklos kalbos formavimo dėstytoja;

L. Sandved, Oslo (Norvegija) Valdorfo mokyklos mokytoja, mokytojų rengimo kursų lektorė;

K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

1 d.

16.00 val.

 

2 d.

9.00 val.

Vilniaus Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

IV. NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

24.

Atvira paskaita „Nesmurtinė komunikacija“

 

Trukmė – 2-3 ak. val.

Nesmurtinės komunikacijos metodo ambasadoriai Lietuvoje L. Benevičius, E. Benevičienė, R. Guogis

7 d.

17.30 val.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Paskaitos kaina – 7,00 Eur

Registracija ir informacija 

el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

25.

Susitikimas su kunigu ir poetu Benu Lyriu

 

Susitikimo metu bus galima įsigyti naujausią autoriaus knygą „Mano popierius – tavo širdis“

27 d.

17.30 val.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija tel. 8 343 91321

 arba el. paštu

 meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

26.

Ričardo Vaino meno darbų paroda ,,Akimirkos“

 

Paroda veiks iki š. m. kovo 20 d.

Informacija

Tel. 8 652 84127 arba el. paštu

nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

27.

Paroda „Grafikui Romui Viesului – 100“

 

Paroda veiks iki š. m. kovo 20 d.

28.

Vaikų, tėvų ir pedagogų piešinių paroda  ,,Nepriklausoma šalis – laisvi žmonės“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

Paroda veiks š. m. kovo 12-18 d.

Parodos atidarymas

12 d.

Petro Kriaučiūno  viešosios

bibliotekos Draugystės filialas

Informacija el. paštu l.d.vaivorykste@gmail.com

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

29.

Respublikinis mokyklų instrumentinės muzikos ansamblių festivalis „Linksmoji gama“

 

Festivalio organizatorius – Želsvos pagrindinės mokyklos muzikos mokytojas metodininkas B. Kaubrys

28 d.

13.00 val.

Želsvos pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

 jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

tel. 8 650 22253

(B. Kaubrys)