MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mėnesio veiklos planas

2019 m. BIRŽELIO mėn.

Registracija į renginius http://www.semiplius.lt/

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Visiems pedagogams

1.1

Seminaras „Žodinė savigyna“

V. Chmielevski, Tarptautinio Retorikos ir oratoriaus meistriškumo universiteto vyresnysis treneris-licenciatas

4 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 18,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

1.2

Seminaras „Jausmų pažinimas ir valdymas“

A. Tamošaitienė, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos psichologė

17 d.

9.30 val.

Švietimo

centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

2.

Vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ pedagogams

 

Paskaita „Interaktyvaus ekrano panaudojimo galimybės“

 R. Bernatavičius, UAB „Lantelis“ vadovas

5 d.

13.00 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

3.

„Saulės“ ir „Smalsučio“ pradinių mokyklų pedagogams

 

Seminaras „Gera pamoka“ 

V. Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė

11 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

4.

Suaugusiųjų mokymo centro bendruomenei

 

Seminaras „Emocinis intelektas ir emocijų pažinimas“ 

G. Jakaitė, Socialinių mokslų kolegijos psichologijos dėstytoja, kognityvinės ir elgesio terapijos psichoterapeutė  

12 d.

11.00 val.

Suaugusiųjų mokymo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

ŠAKIŲ RAJONE

5.

 Šakių rajono pradinių klasių mokytojams ir mokiniams

 

Seminaras „Kūrybiškumo, socialinio emocinio intelekto ir fizinių galių ugdymas per žaidimus“

Šakių rajono Slavikų pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė J. Čereškevičienė, vyresniosios mokytojos V. Rakickienė, A. Kriščiokaitienė; L. Sinkevičienė, Griškabūdžio gimnazijos vyresnioji pradinių klasių mokytoja

4 d.

10.00 val.

Slavikų pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė) 

6.

 Šakių rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Gerosios patirties sklaidos renginys ,,Specialiųjų pedagogų ir logopedų kurtos metodinės priemonės“ 

V. Staugaitytė, Šakių lopšelio-darželio ,,Berželis“ vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė;

Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro specialioji pedagogė metodininkė R. Misevičienė, specialiosios pedagogės G. Žilinskienė, L. Gabartienė, I. Ignatavičienė; J. Sutkuvienė, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos vyresnioji specialioji pedagogė-logopedė

10 d.

13.00 val.

Šakių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vygantas.msc@gmail.com

(V. Dilys)

7.

„Žiburio“ gimnazijos pedagogams 

 

Tęstinė programa „Socialinių emocinių kompetencijų ugdymas mokykloje“

R. Kunickienė, Raseinių savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, psichologė

III-asis seminaras

20 d.

9.00 val.

„Žiburio“ gimnazija

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

8.

Tikybos mokytojams

 

Edukacinė stovykla „Malonės dovanos“

Jungtinė lektorių grupė

7-9 d. 

Svečių namai „Parko vila“,

K. Dineikos g. 12, Druskininkai

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

9.

Paroda ,,EVA KUBBOS: tarp horizontų“

Paroda organizuota bendradarbiaujant su Lietuvos dailės muziejumi

Paroda veiks iki š. m. birželio 30 d.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu

nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)