MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mėnesio veiklos planas

2018 m. BIRŽELIO mėn.

Registracija į renginius http://www.semiplius.lt/

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

 1.

Ikimokyklinio ugdymo ir pradinio ugdymo įstaigų, vykdančių priešmokyklinio ugdymo programas, bei daugiafunkcių centrų, vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, vadovams

 

Informacinis renginys

„ES investicijų galimybės ikimokyklinių įstaigų veiklos tobulinimui. Inovatyvių idėjų pristatymas“

G. Banaitis, ES paramos projektų vykdytojų asociacijos prezidentas;

J. Treigienė, Alytaus jaunimo centro direktorė;

Dr. M. Gelbūda, LEAN Government iniciatyvos Lietuvoje vadovas

18 d.

9.00 val.

 

Švietimo

centras

 

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

 2.

Logopedams, specialiesiems pedagogams, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Verbo-toninio metodo pristatymas su metodine medžiaga

E. Šliauterienė, logopedė

11 d.

10.00 val.

 

Švietimo

centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com        

(J. Gaidienė)

 3.

Pradinių klasių mokytojams

 

Ieškojimai ir atradimai dirbant su Taip serijos lietuvių kalbos vadovėliais 1 ir 2 klasei

 

I. Ramanauskienė, Marijampolės Mokolų progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė

 

14 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

 4.

Tikybos mokytojams

 

Edukacinė stovykla „Gydantis prisilietimas“ 

Kun. K. Dvareckas, „Aš esu“ bendruomenės vadovas;

A. Petronis, psichologas, psichoanalitikas;

R. Šapauskas, žurnalistas, laidų ir renginių vedėjas

Liepos 2-5 d.

 

Birutės g. 21, Birštonas

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija tel. 8 671 89714

(R. Malavickienė)

el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

 5.

Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos kalbų mokytojams

 

IT naudojimo galimybės: internetinių užduočių kūrimas

 

Paskaitos trukmė – 3 ak. val.

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja

L. Makauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė J. Kvietkauskienė

5 d.

10.00 val.

Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 6.

Kazlų Rūdos savivaldybės anglų kalbos mokytojams

 

IT naudojimo galimybės: internetinių užduočių kūrimas

 

Paskaitos trukmė – 3 ak. val.

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos anglų kalbos vyresnioji mokytoja

L. Makauskienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė J. Kvietkauskienė

5 d.

13.00 val.

Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 7.

„Elmos“ mokyklos-darželio pedagogams, Prienų rajono savivaldybės logopedams ir specialiesiems pedagogams

 

Gerosios patirties sklaidos renginys „Pažintis su pagrindiniais Valdorfo pedagogikos elementais. Valdorfo metodikos pritaikymas, dirbant su specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais“

 

Trukmė – 5 ak. val. 

Kazlų Rūdos „Elmos“ mokyklos-darželio direktorė A. Ališauskienė, specialioji pedagogė-logopedė J. Simanavičienė,

pradinių klasių mokytoja metodininkė

E. Valinskienė

12 d.

9.30 val.

„Elmos“ mokykla-darželis

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

ŠAKIŲ RAJONE

 8.

Šakių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovams ir jų pavaduotojams, Mažeikių rajono Tirkšlių darželio „Giliukas“ pedagogams

 

Gerosios patirties sklaidos seminaras ,,Vaiko patirtinio ugdymo(si) svarba ir galimybės Šakių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

R. Galinskienė, Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriaus ,,Vyturėlis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Šakių lopšelio-darželio ,,Klevelis“ direktorė
V. Butikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui E. Plaušinienė;
Šakių lopšelio-darželio ,,Berželis“ direktorė
L. Viliūšienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui D. Kazakauskienė

8 d.

10.00 val.

Šakių

lopšelis-darželis ,,Klevelis“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

 9.

Lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenei 

 

Tarptautinė tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“

 

Trukmė – 40 val. 

A. Jakavičienė, Šakių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė

5, 15, 19, 26, 29 d.

15.30 val.

Šakių

lopšelis-darželis „Berželis“

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

10.   

Šakių rajono pedagogams

 

Psichologiniai vidutinio ir senatvės amžiaus tarpsnių ypatumai

G. Mickevičiūtė, VšĮ „Gerumo skraistė“ direktorė; M. Liukaitienė, Šakių Trečiojo amžiaus universiteto rektorė; D. Jazukevičienė, Šakių rajono savivaldybės Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė;
J. Martinaitienė, Šakių rajono Lukšių Vinco Grybo gimnazijos psichologė

20 d.

10.00 val.

VšĮ „Gerumo skraistė“,

 Lelijų g. 44, Alytus

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

III. PARODOS IR KULTŪRINIAI RENGINIAI

11.   

Paroda ,,Dusetų krašto dailė Marijampolėje”

 

Paroda veiks birželio-liepos mėn.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)