MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mėnesio veiklos planas

2017 m. SPALIO mėn.

Registracija į renginius http://www.semiplius.lt/

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.     

Švietimo įstaigų vadovams

 

Lokaliniai įstaigos teisės aktai (tvarkos) pagal naująjį Darbo Kodeksą

Advokatas dr. V. Mačiulaitis

16 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina – 24,00  Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.     

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos pirmininkams, socialiniams pedagogams

 

Vaiko gerovės komisijos veikla atnaujintų teisės aktų kontekste

E. Kuosienė, socialinio darbo magistrė, socialinė pedagogė metodininkė

2 d.

12.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

3.     

Bendrojo ugdymo įstaigų Vaiko gerovės komisijos pirmininkams, socialiniams pedagogams

3.1.

Vaiko gerovės komisijos veikla atnaujintų teisės aktų kontekste

E. Kuosienė, socialinio darbo magistrė, socialinė pedagogė metodininkė

3 d.

10.00 val.

Švietimo

 centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

3.2.

Vaiko gerovės komisijos veikla atnaujintų teisės aktų kontekste

E. Kuosienė, socialinio darbo magistrė, socialinė pedagogė metodininkė

9 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

4.     

Istorijos mokytojams 

 

Žydų tautos istorijos ir Holokausto temos dėstymo ypatumai. Stažuotės Izraelyje refleksija 

V. Pituškienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė

17 d.

14.00 val.

Sūduvos gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

5.     

Ankstyvojo amžiaus vaikų, ikimokyklinio, priešmokyklinio ir meninio ugdymo pedagogams

5.1.

Muzikinis, ritminis, vaidybinis ir improvizacinis ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas ir jo tęstinumas

D. Štarevičiūtė, Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ meninio ugdymo pedagogė

20 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com       

(J. Gaidienė)

5.2.

Pasakos auklėjamoji ir gydančioji galia vaikystėje

J. Švaplėnienė, psichologė, psichoterapeutė

24 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com       

(J. Gaidienė)

6.     

Priešmokyklinio ugdymo pedagogams, pradinių klasių mokytojams ir jų ugdytiniams

 

Mokslinė-praktinė konferencija „Mažoji laboratorija“

Pranešėjai – mokytojai ir mokiniai

24 d.

13.00 val.

Marijampolės sav.

Mokolų progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

7.     

Įvairių dalykų mokytojams ir bibliotekininkams

 

Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės

Ugdymo plėtotės centro lektoriai ir aukštųjų mokyklų dėstytojai

24-25 d.  

10.00 val.

Švietimo

centras

 

Registracija „Ugdymo sode“

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė )

8.     

Biologijos ir gamtos mokslų mokytojams

 

Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai bendrosios programos integravimas į gamtos mokslų pamokas

S. Kukukienė, Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja metodininkė

26 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

9.     

Tikybos mokytojams ir mokiniams

 

Respublikinė konferencija „Pašaukimas kunigystei stipresnis už sovietines tikėjimo užtvaras“

Jungtinė lektorių grupė

27 d.

10.00 val.

Marijampolės meno

mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.   

Socialiniams pedagogams, klasių vadovams, įvairių dalykų mokytojams

 

Konfliktinių situacijų valdymas mokykloje

Trukmė – 8 ak. val.

R. Guogis, Mokymosi mokyklos vadovas

30 d.

11.00 val. 

Švietimo

centras

Kaina – 24,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.   

Kūno kultūros mokytojams

 

Netradiciniai sportiniai žaidimai kūno kultūros pamokose

O. Batutis, Prienų „Žiburio“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas ekspertas

Lapkričio 2 d.

11.00 val.


Marijampolės

„Šaltinio“ pagrindinė mokykla

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

12.   

Užsienio kalbų mokytojams

 

 

Mokinių asmeninės pažangos atpažinimas ir vertinimas užsienio kalbų pamokose

A. Šarskuvienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nacionalinės mokyklų vertinimo agentūros vadovaujančioji vertintoja

Lapkričio 8 d.

11.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

II. KURSAI

13.   

Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą

 

Kursų trukmė – 40 ak. val.

R. Jankauskienė, Kauno sanatorinio lopšelio darželio „Pušynėlis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogė, auklėtoja ekspertė, Priešmokyklinio ugdymo informacinio centro metodininkė organizatorė

I-oji sesija

17, 19 d.

12.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 60,90 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

14.   

Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti

 

Kursų trukmė – 40  ak. val.

V. Undzėnienė, Marijampolės profesinio rengimo centro informacinių technologijų mokytoja metodininkė, informatikos inžinerijos magistrė

30 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 44,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

15.   

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60 ak. val.

N. Margelevičienė, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto lektorė, edukologijos magistrė;

A. Tamošaitienė, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos psichologė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė metodininkė

Planuojama lapkričio-gruodžio mėn.

 

 Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Švietimo

centras

Kursų kaina – 53,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu iki spalio 16 d. gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ

16.   

„Ryto“ pagrindinės mokyklos pedagogams

 

Klasės valdymas

 

 

E. Karmaza, VšĮ „EOS grupės“ psichologas, psichodramos terapeutas

26 d.

14.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

17.   

„Ryto“ pagrindinės mokyklos ugdytinių tėvams

 

Paskaita „Kaip kalbėti su vaiku, kad jis klausytų?“

 

Trukmė – 2 ak. val.

E. Karmaza, VšĮ „EOS grupės“ psichologas, psichodramos terapeutas

26 d.

17.30 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

18.   

„Šaltinio“ pagrindinės mokyklos pedagogams

 

Efektyvus bendravimas su mokiniu

E. Karmaza, „EOS grupės“ psichologas, psichodramos terapeutas

30 d.

9.00 val.

„Šaltinio“ pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

19.   

Mokolų progimnazijos pedagogams 

 

Vaikų psichologinio-socialinio atsparumo ugdymas: ką gali mokytojas

G. Jakovickienė, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto lektorė, mokyklos-darželio „Želmenėliai“ psichologė 

30 d.

10.00 val.

Mokolų progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ

20.   

Kazlų Rūdos švietimo įstaigų socialiniams pedagogams, psichologams

 

Psichosocialinis specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas mokyklos vaiko gerovės lygmeniu

E. Penkauskienė, Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė metodininkė

24 d.

9.00 val.

Kazlų Rūdos pedagoginė psichologinė tarnyba

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

21.   

Kazlų Rūdos savivaldybės pradinių klasių mokytojams

 

Turiningas ir įtraukiantis ugdymas pradinėse klasėse

 

Trukmė – 5 ak. val. 

E. Černauskienė, Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė; I. Karnauskienė, Kazlų Rūdos savivaldybės Jankų pagrindinės mokyklos pradinių klasių vyresnioji mokytoja

30 d.

10.00 val.

Kazlų Rūdos pradinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

VILKAVIŠKIO RAJONAS

22.   

Virbalio pagrindinės mokyklos pedagogams

 

Edukacinė išvyka „Zanavykų ragaučius su Zanavykų muziejaus edukacijomis“

R. Vasaitienė, Zanavykų muziejaus direktorė

5 d.

12.00 val.

Zanavykų muziejus

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONAS

23.   

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos pedagogams 

 

Edukacinė programa:

Paskaita „Vaikų psichologinio-socialinio atsparumo ugdymas: ką gali mokytojas“.

Pasivaikščiojimas po Marijampolę su grafiene Butleriene

G. Jakovickienė, Marijampolės Šv. Cecilijos gimnazijos psichologė;

V. Mickuvienė, Kultūros klubo „Aistuva“ vadovė

6 d.

14.00 val.

Švietimo

centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

24.   

„Varpo“ mokyklos mokytojams, 5-6 kl. mokiniams, tėvams ir TAU studentams

 

„Land Art“ (Žemės menas) – intelektualus bendravimas su gamta

Jungtinė lektorių grupė

11 d.

8.00 val.

„Varpo“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

25.   

„Varpo“ mokyklos mokytojams, 7-8 kl. mokiniams, tėvams ir TAU studentams

 

„Land Art“ (Žemės menas) – intelektualus bendravimas su gamta

Jungtinė lektorių grupė

12 d.

8.00 val.

„Varpo“ mokykla

26.   

„Varpo“ mokyklos mokytojams, 9-10 kl. mokiniams, tėvams ir TAU studentams

 

„Land Art“ (Žemės menas) – intelektualus bendravimas su gamta

Jungtinė lektorių grupė

13 d.

8.00 val.

„Varpo“ mokykla

27.   

Šakių rajono technologijų mokytojams

 

Tradiciniai amatai ugdymo procese

V. Jazerskas, Lietuvos tautodailės sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas;

R. Vasaitienė, Zanavykų muziejaus direktorė

17 d.

12.00 val.

Zanavykų muziejus

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

28.   

Šakių rajono įvairių dalykų mokytojams

 

Reali svajonė. Pokalbiai apie draugystę ir meilę

G. Vaitoška, Šeimos ir santuokos studijų programos vadovas, gydytojas psichoterapeutas

30 d.

10.00 val.

„Žiburio“ gimnazija

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

KITOS SAVIVALDYBĖS

29.   

Įvairių dalykų mokytojams ir bibliotekininkams 

30.1.

Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės 

Ugdymo plėtotės centro lektoriai ir aukštųjų mokyklų dėstytojai

18-19 d.

10.00 val.

Kauno rajono švietimo centras 

Registracija „Ugdymo sode“

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

30.2.

Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės

Ugdymo plėtotės centro lektoriai ir aukštųjų mokyklų dėstytojai

24-25 d.

10.00 val.

Druskininkų švietimo centras

30.3.

Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės

Ugdymo plėtotės centro lektoriai ir aukštųjų mokyklų dėstytojai

26-27 d.

10.00 val.

Kretingos rajono švietimo centras

30.4.

Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės

Ugdymo plėtotės centro lektoriai ir aukštųjų mokyklų dėstytojai

25-26 d.

10.00 val.

Martyno Mažvydo biblioteka

30.5.

Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės

Ugdymo plėtotės centro lektoriai ir aukštųjų mokyklų dėstytojai

26-27 d

10.00 val.

Ugdymo plėtotės centras

30.6.

Medijos ir nacionalinis saugumas: iššūkiai ir galimybės

Ugdymo plėtotės centro lektoriai ir aukštųjų mokyklų dėstytojai

30-31 d.

10.00 val.

Anykščių švietimo pagalbos tarnyba

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

30.   

Dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda, skirta Tarptautinei mokytojų dienai

 

2017-10-04 – 2017-10-11

4 d.

Marijampolės kultūros centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com 

(G. Grigaliūnienė)

31.   

III tarptautinis medinių pučiamųjų festivalis MEDYNĖS 2017.

Čigoniškos ir ispaniškos dainos - „Cup of time“ (Lenkija)

 

6 d.

18.00 val.

Beatričės Kleizaitės–Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

32.   

III tarptautinis medinių pučiamųjų festivalis MEDYNĖS 2017.

Kęstutis Vaiginis ir Alex Correa tarptautinis projektas (Lietuva ir Brazilija)

 

15 d.

18.00 val.

33.   

III tarptautinis medinių pučiamųjų festivalis MEDYNĖS 2017.

Šv. Kristupo medinių pučiamųjų instrumentų kvintetas (Lietuva)

 

19 d.

18.00 val.

34.   

Koncertas-paskaita „Tango ritmu“: Astor Piazzollos gyvenimo ir kūrybos štrichai. Dalyvauja Kauno A. Kačanausko bei Kauno I -osios muzikos mokyklų mokytojos ir mokinės. Koncerto vedėjas – režisierius V. Balsys

27 d.

19.00 val.

Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo organizatoriams ir vykdytojams

35.   

Pasitarimas dėl Marijampolės savivaldybės neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo

24 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)