MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mėnesio veiklos planas

2018 m. SAUSIO mėn.

Registracija į renginius http://www.semiplius.lt/

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Tikybos mokytojams

 

Apokaliptika (Biblijos pažinimas)

Doc. dr. I. Gudauskienė, Vilniaus Šv. Juozapo ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijų dėstytoja

3 d.

10.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

2.

Kūno kultūros mokytojams

 

Krepšinio ir tinklinio technikos elementų mokymasis kūno kultūros pamokose kitaip

Turėti sportinę aprangą

Doc. dr. L. Trinkūnienė, Lietuvos sporto universiteto Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra;

Kauno „Saulės“ gimnazijos kūno kultūros mokytoja ekspertė O. Smirnovienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė K. Balčiūnaitė

 

26 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina – 18,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.

Technologijų mokytojams

 

Sveikatai palanki vaikų mityba

R. Bogušienė, VšĮ „Sveikatai palankus“ steigėja ir direktorė, sveikatai palankaus maisto technologė ir mitybos specialistė, vaikų maitinimo konsultantė, ekologiškų maisto produktų sertifikavimo ekspertė

Vasario 1 d.

14.00 val.

Sūduvos gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

4.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Emocinio intelekto ugdymas vaikystėje: įvadas

A. Allan, Socialinių mokslų daktarė, trenerė, konsultantė

Vasario 7 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

 

II. KURSAI

5.

Kvalifikacijos tobulinimo programa kūno kultūros mokytojams, ketinantiems mokyti pagal pradinio ugdymo programą

 

Kursų trukmė – 40  ak. val.

Lietuvos sporto universiteto Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros
doc. dr. L. Trinkūnienė, doc. dr. I. Tilindienė, doc. dr. R. Gruodytė-Račienė;

E. Piekienė, Kauno Tado Ivanausko progimnazijos pradinio ugdymo pedagogė

Vasario

21, 22, 23 d.

10.00 val.

Kovo

2 d.

13.00 val.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

 

Švietimo

centras

Kursų kaina – 80,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60  ak. val.

N. Margelevičienė, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto lektorė, edukologijos magistrė;

A. Tamošaitienė, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos psichologė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė metodininkė

 

Planuojama vasario-balandžio mėn.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Švietimo

centras

Kursų kaina – 53,00 Eur

Apie ketinimą dalyvauti prašytume pranešti el. paštu gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖ

7.

LPUPA nariams

 

Tarptautinė tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“

Trukmė – 40 val.

 

J. Norkienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos psichologė metodininkė

8, 15, 22, 29 d.

14.00 val.

Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖ

8.

Antanavo pagrindinės mokyklos mokytojams

 

Bendrųjų programų pritaikymas ir individualizavimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Kazlų Rūdos savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė
J. Savaikaitienė ir specialioji pedagogė
N. Venčkauskienė

17 d.

14.00 val.

Antanavo pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

9.

Plutiškių gimnazijos mokytojams

 

Bendrųjų programų pritaikymas ir individualizavimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

J. Savaikaitienė, Kazlų Rūdos savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė

22 d.

14.00 val.

Plutiškių gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

10.

Kazlų Rūdos savivaldybės dailės ir technologijų mokytojams

 

Avalono technikos eksperimentai

J. Banionienė, Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos technologijų vyresnioji mokytoja

30 d.

13.00 val.

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

11.

Paroda „Nuo realizmo iki objekto. Pasaulio lietuvių menas Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje“

 

Parodos organizatoriai: Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras/Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija, Lewben Art Foundation, Lietuvos išeivijos dailės fondas

 

Paroda veiks iki 2018 m. kovo 11 d.

 

Beatričės Kleizaitės–Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

12.

Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos pedagogų, ugdytinių ir jų tėvų paroda „Svečiuose pas Drevinuką“, skirta vaikų poeto Anzelmo Matučio 95-osioms gimimo metinėms paminėti

 

Paroda veiks iki 2018 m. sausio 23 d.

 

Parodos atidarymas –

12 d.

13.00 val.

 

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka, Multicentras

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)