MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mėnesio veiklos planas

2019 m. VASARIO mėn.

Registracija į renginius http://www.semiplius.lt/

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Mokyklų vadovams ir pavaduotojams ugdymui

            Mokinių pasiekimų gerinimo strategijos

1.1

Duomenimis grįstas ugdymo turinio planavimas. Pavaduotojo vaidmuo

V. Vilūnienė, Utenos Krašuonos progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

18 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina – 18,00  Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

1.2

Pažangios Lean vadybos ir telkiančios lyderystės įtaka ugdymui: kaip dėl prastų ugdymo rezultatų su uždarymo grėsme susidūrusi mokykla tapo viena iš 10 geriausių Danijoje

 

Trukmė – 4 ak. val.

P. E. Hansen Wolff, buvęs ilgametis Danijos valstybinės Bakke mokyklos direktorius, mokyklų tobulinimo konsultantas, švietimo vadybos inovatorius

26 d.

9.30 val.

Švietimo centras

Seminaro kaina – 40,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

2.

Švietimo įstaigų vadovams, pavaduotojams ugdymui, pedagogams, norintiems įgyti ir tobulinti lyderystės, vadybos ir vadovavimo kompetencijas

 

Ugdymo įstaigų vadovų rezervo programa „Vadovavimo meistriškumas ugdymo įstaigoje

 

I-asis seminaras.

Vadovo ir pavaldinių santykiai ir jų įtaka veiklos rezultatams.

Efektyvaus vadovavimo esmė. Vadovavimo stiliai

 

Programos trukmė – 45 ak. val.

(30 kontaktinių ir 15 sav. darbo val.)

L. Benevičius, verslo ir švietimo konsultantas, besimokančių organizacijų treneris

Kovo

1 d.

9.00 val.

Švietimo

centras

Programos kaina – 160,00  Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

Programos rengėjai ir mokymų vedėjai: L. Benevičius, verslo ir švietimo konsultantas, besimokančių organizacijų treneris;

V. Bacys, Šiaulių rajono Aukštelkės pagrindinės mokyklos direktorius; V. Kalinas, Ukmergės rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vedėjas; dr. S. Neifachas, Vilniaus lopšelio-darželio „Jurginėlis“ direktorius, VDU Švietimo akademijos docentas, knygų autorius; R. Guogis, švietimo konsultantas ir Jyvaskyla (Suomija) švietimo lyderystės magistrantas;

A. Murauskas, Tėvų forumo pirmininkas; I. Mažulienė, Kaišiadorių rajono Žiežmarių mokyklos direktorė, švietimo konsultantė 

3.

Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovams 

 

Ugdymo veiklos planavimas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

S. Balčiūnienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė

22 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina – 20,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

4.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Kaip ugdyti vaikus lauke.

VšĮ Kardokų gamtos mokyklos patirtis

R. Juodžbalis, VšĮ Kardokų gamtos mokyklos vadovas;

S. Pileckienė, ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogė

8 d.

11.00 val.

Marijampolės vaikų lopšelis- darželis „Šypsenėlė“

Seminaro kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

5.

Tikybos mokytojams

 

Žodinė savigyna

V. Chmielevski, Tarptautinio Retorikos ir oratoriaus meistriškumo universiteto vyresnysis treneris-licenciatas

18 d.

10.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6.

Pradinių klasių mokytojams

 

Respublikinė teorinė-praktinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Sėkmingos ugdymo patirtys šiandienos mokykloje“

Prof. habil. dr. V. Targamadzė, Vilniaus universiteto profesorė, Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė;

G. Kursevičiūtė-Jakaitė, Socialinių mokslų kolegijos psichologijos dėstytoja, kognityvinės ir elgesio terapijos psichoterapeutė

19 d.

10.00 val.

Švietimo centras

Konferencijos kaina – 8,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

7.

Kūno kultūros mokytojams

 

Šiuolaikinė kūno kultūros pamoka

 

 

Turėti sportinę aprangą

O. Batutis, Prienų „Žiburio“ gimnazijos kūno kultūros mokytojas ekspertas

19 d.

11.00 val.

Marijampolės „Šaltinio“ progimnazija

Seminaro kaina – 18,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Ikimokyklinio ugdymo pedagogams 

 

Šiuolaikinio vaiko poreikiai ir inovacijos darželyje. Kas tai?

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės D. Brazaitienė, V. Botyrienė, Ž. Jasiukevičienė, R. Ramanauskienė, Ž. Belickienė, vyresniosios mokytojos L. Naujokienė, G. Petkevičienė, A. Dembinskienė, mokytoja A. Slančiauskienė, logopedė A. Daugėlienė

25 d.

9.00 val.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

II. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

9.

Profesinio rengimo centro pedagogams

 

Savižudybių prevencija ugdymo įstaigoje

R. Jurčenkienė, Jono Totoraičio progimnazijos ir Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos psichologė

4 d.

12.00 val.

Profesinio rengimo centras

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

10.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogams

 

„SMART“ lentos panaudojimo galimybės ugdymo procese vaikų darželyje 

A. Manzurovas, UAB „Biznio mašinų kompanijos“ lektorius

14 d.

9.30 val.

Vaikų lopšelis- darželis „Rūta“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

11.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos pedagogams

11.1

Aukštesnieji mąstymo gebėjimai. Kaip juos ugdyti?

G. Kynė, Vilniaus švietimo pažangos centro vadovė, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos geografijos ir ekonomikos mokytoja ekspertė;

V. Pupeikis, Švietimo lyderystės konsultantas, VšĮ meninės studijos „Diemedis“ direktorius ir pradinių klasių mokytojas

20 d.

10.00 val.

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

11.2

Sėkminga pamoka

V. Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė

22 d.

10.00 val.

11.3

Seminaras pradinių klasių mokytojams „Tyrimai gamtos mokslų laboratorijoje“

M. Greviškis, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos fizikos vyresnysis mokytojas

21 d.

9.00 val.

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

12.

Marijampolės savivaldybės Vaiko gerovės komisijų nariams

 

Ankstyvosios intervencijos modelis (AIM) ir S.M.A.R.T. vaiko gerovės rizikų vertinimo įrankis

J. Rašimienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos socialinė pedagogė

20 d.

13.00 val.

Švietimo centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

13.

„Ryto“ pagrindinės mokyklos pedagogams

 

Kaip bendrauti ir kurti ryšį su naująja mokinių karta bei stiprinti mokymosi motyvaciją skirtinguose amžiaus tarpsniuose

A. Blandė, psichologė, knygų tėvams apie vaikų ugdymą bendraautorė, interaktyvių priemonių tėvams ir pedagogams kūrėja

27 d.

13.00 val.

„Ryto“ pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

14.

Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenei

 

Emocinio intelekto svarba asmeniniame ir profesiniame gyvenime

L. Laurinčiukienė, lektorė, švietimo ir verslo konsultantė, žurnalistė

5 d.

13.30 val.

Kriūkų mokykla- daugiafunkcis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

15.

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos bendruomenei

 

Šiuolaikinio vaiko santykis su suaugusiuoju

G. Kursevičiūtė-Jakaitė, Socialinių mokslų kolegijos psichologijos dėstytoja, kognityvinės ir elgesio terapijos psichoterapeutė

12 d.

16.00 val.

Lukšių Vinco Grybo gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

16.

Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos bendruomenei

 

Šiuolaikinio vaiko santykis su suaugusiuoju

G. Kursevičiūtė-Jakaitė, Socialinių mokslų kolegijos psichologijos dėstytoja, kognityvinės ir elgesio terapijos psichoterapeutė

12 d.

18.00 val.

Gelgaudiškio

Pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

17.

„Žiburio“ gimnazijos pedagogams

 

Tęstinė programa „Socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas mokykloje“ 

R. Kunickienė, Raseinių savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė, psichologė

I-asis seminaras

21 d.

9.00 val.

„Žiburio“ gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

18.

Prano Dovydaičio pagrindinės mokyklos bendruomenei

 

Savižudybių prevencija mokykloje

J. Norkienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos psichologė metodininkė, projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ psichologė

8 d.

14.00 val.

Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

19.

„Saulės“ mokyklos bendruomenei

 

Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykių ypatumai

V. Arvasevičius, sertifikuotas kūno psichoterapeutas, šeimos, karjeros ir gyvenimo būdo konsultantas

19 d.

9.00 val.

„Saulės“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

20.

Plutiškių gimnazijos bendruomenei

 

Savižudybių prevencija mokykloje

J. Norkienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos psichologė metodininkė, projekto „Saugios aplinkos mokykloje kūrimas II“ psichologė

22 d.

14.30 val.

Plutiškių gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

VILKAVIŠKIO RAJONE

21.

Gražiškių gimnazijos pedagogams

 

Ugdymo kokybės tobulinimas naudojantis nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatais

V. Bujanauskienė, Utenos švietimo centro direktorė

18 d.

10.00 val.

Gražiškių gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

22.

Visiems pedagogams

 

Valdorfo mokytojo kvalifikacijos programos II-asis modulis:

12 pojūčių teorija pagal R. Šteinerį.

Botanikos mokymo metodika 5-6 klasėje.

Žvėrelio siuvimas. Grojimas ukulele 

 

Trukmė – 16 ak. val.  

A. Ališauskas, Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazijos direktoriaus pavaduotojas, matematikos mokytojas, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos narys; K. Pačėsienė, Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Valdorfo mokyklų asociacijos narė; R. Rimkuvienė, Kauno Valdorfo mokyklos mokytoja

15 d.

16.00 val.

 

16 d.

9.00 val.

Kauno Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

23.

Pradinių klasių mokytojams

 

Respublikinė teorinė-praktinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Kiekvieno mokinio asmeninė pažanga – sėkminga mokykla“

Prof. dr. D. Jakavonytė-Staškuvienė, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

21 d.

10.00 val.

Vilniaus Medeinos pradinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. NEFORMALUSIS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMAS

24.

AutoCAD mokymo kursas „2D projektavimas“

V. Naruševičius, Marijampolės profesinio rengimo centro profesijos mokytojas

25 d.

17.00 val.

Marijampolės profesinio rengimo centras

208B kab.

Registracija ir informacija el. paštu

infocentras@mprc.lt  arba

vida.undze@gmail.com (V. Undzėnienė)

25.

Atvira paskaita „Nesmurtinė komunikacija“

 

Trukmė 2-3 ak. Val.

Nesmurtinės komunikacijos metodo ambasadoriai Lietuvoje L. Benevičius, E. Benevičienė, R. Guogis

Kovo 7 d.

17.30 val.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Paskaitos kaina – 7,00 Eur

Registracija ir informacija 

el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

26.

Ričardo Vaino meno darbų paroda ,,Akimirkos“

Parodos atidarymas

21 d.

17.00 val.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

Tel. 8 652 84127 arba el. paštu

nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

27.

Koncertas: Antonio Vivaldi ,,Metų laikai“

 

Atlikėjai – V. Čepinskienė (smuikas) ir G. Špečkauskaitė (fortepijonas)

 

22 d.

16.30 val.

28.

Paroda „Grafikui Romui Viesului – 100“

 

Paroda veiks iki š. m. vasario 28 d.

 

29.

Paroda ,,Lino stebuklai“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės mokykla-daugiafunkcis centras „Žiburėlis“  

 

Paroda veiks iki š. m. vasario 15 d.

Parodos atidarymas

4 d.

10.30 val.

Petro Kriaučiūno  viešoji biblioteka (multicentras)

Informacija tel. 8 636 34044,

el. paštu mrs.rutele@gmail.com

(R. Marcinkevičienė)

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

30.

Vaikų kūrybinių darbų paroda „Lietuva – vaiko širdyje“

 

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“

Paroda veiks š. m. vasario 4-14 d.

Baigiamasis renginys

14 d.

10.00 val.

Petro Kriaučiūno  viešosios

bibliotekos Draugystės filialas

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

31.

Projektas ,,Gražūs žodžiai ir darbai tau, miela šalele“.

Organizatorius – Marijampolės vaikų lopšelis–darželis „Rūta“ 

31.1

Vaikų darbelių paroda ,,Aš myliu Lietuvą“

 

Paroda veiks iki š. m. kovo 11 d.

Parodos atidarymas

15 d. 

31.2

Skaitovų konkursas „Iš vaiko širdelės tau, miela šalele“

 

 

27 d.

9.30 val. 

Vaikų lopšelis-darželis

„Rūta“

32.

Tarptautinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Mano piršteliai piešia žiemą“

Parodos organizatorius – Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“

Paroda veiks iki š. m. vasario 28 d. 

Parodos atidarymas

18 d.

Petro Kriaučiūno  viešoji biblioteka