MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mėnesio veiklos planas

2018 m. GEGUŽĖS mėn.

Registracija į renginius http://www.semiplius.lt/

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1. 

Švietimo įstaigų vadovams ir darbuotojams

1.1.

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso normų taikymas

E. Šilinytė, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos teisininkė 

3 d.

I-oji dalis

11.00 val.

Marijampolės

Jono Totoraičio progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

1.2.

Vidinis ir išorinis ankstyvojo vaikų ugdymo paslaugų kokybės vertinimas Europoje

Marijampolės lopšelio darželio „Rūta“ auklėtojos metodininkės Ž. Jasiukevičienė, 
Ž. Belickienė 

 

 

 

II-oji dalis

14.00 val.

 

 

1.3.

Mokytojų etatinio darbo užmokesčio sistema

A. Aldakauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius;

E. Milešinas, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos pirmininko pavaduotojas 

 2.

Švietimo ir kitų biudžetinių įstaigų vadovams

 

Ką turi žinoti biudžetinės įstaigos vadovas apie asmens duomenų apsaugą

V. Poškaitienė, duomenų apsaugos pareigūnė- konsultantė, Lietuvos Duomenų apsaugos pareigūnų asociacijos bei tarptautinės kompanijos International Association of Privacy Professionals (JAV) narė

14 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

 

Seminaro kaina – 24,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu meile.msc@gmail.com

(M. Apanavičienė)

 3.

Kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojams

 

Motyvuojanti kūno kultūros pamoka. Idėjų bankas mokytojui praktikui

 

Turėti sportinę aprangą

A. Vizbarienė, Kauno lopšelio-darželio kūno kultūros pedagogė ekspertė, Respublikinės ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacijos prezidentė

11 d.

11.00 val.

Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinė mokykla

Seminaro kaina – 18,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 4.

Tikybos mokytojams

4.1.

Kino filmų redagavimas, išmaniųjų įrenginių panaudojimas ir interaktyvių žaidimų taikymas tikybos pamokose

 

Turėti nešiojamą kompiuterį ir išmanųjį telefoną

D. Venčkauskas, Kauno „Varpelio“ pradinės mokyklos, Kauno Jono Žemaičio progimnazijos ir Kauno jaunųjų turistų centro tikybos mokytojas

11 d.

10.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos Pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

4.2.

Edukacinė išvyka „Trakų religinis ir kultūrinis paveldas“, skirta Lietuvos Globėjos Trakų Dievo Motinos paveikslo karūnavimo 300-osioms metinėms paminėti

R. Malavickienė, Vilkaviškio vyskupijos Katechetikos centro metodininkė

18 d.

14.00 val. Išvykstame iš Marijampolės bazilikos aikštelės

Trakų turizmo informacijos centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5. 

Marijampolės savivaldybės, Utenos ir Anykščių rajonų švietimo įstaigų psichologams

 

Gerosios patirties sklaidos renginys „Psichologo darbo bendruomenėje aktualijos: įstatymai, darbo patirtys, įžvalgos, metodai“

 

Trukmė – 5 ak. val.

G. Jakovickienė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos direktorė;

E. Berniūnienė, Anykščių rajono Aulelių Vaikų globos namų psichologė;

G. Tamulynienė, Marijampolės savivaldybės Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos ir vaikų lopšelio-darželio „Pasaka“ psichologė

11 d.

13.00 val.

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

6. 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams, auklėtojų padėjėjams

 

Smurto prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigose

E. Kuosienė, socialinė pedagogė metodininkė

14 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

7. 

Anglų kalbos mokytojams

 

Interactive language learning is a gateway to the world (5-12 kl.)

 

Paskaitos trukmė – 2 ak. val.

B. Valungevičienė, Marijampolės „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė

18 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8. 

Lietuvių kalbos mokytojams

 

Edukacinė išvyka „Po Kristijono Donelaičio žemę“

Z. Krukonienė, Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;

V. Mickuvienė, Marijampolės Kristijono Donelaičio draugijos pirmininkė

19 d.

Išvykstame

7.00 val.

Iš Marijampolės kultūros centro aikštelės

Tolminkiemis

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

II. KURSAI

 9.

Lietuvių kalbos kultūra

 

 

Kursų trukmė – 22  ak. val.

B. Kuklierienė, lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

Planuojama gegužės - birželio mėn.

Kursai vyks susidarius dalyvių grupei

Švietimo

centras

 

Kursų kaina – 44,00 Eur

Registracija ir informacija

el. paštu gintare.msc@gmail.com     

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

 10.

Projekto „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“ dalyviams

 

Suaugusiųjų švietimo projektų rengimo ir įgyvendinimo mokymai

V. Stankevičius, Kauno technologijų universitetas

II-oji diena

2 d.

9.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com      

(R. Koncevičienė)

 11.

Projekto „Čiulbėkit, paukšteliai, mylimoj šalelėj“ dalyviams

 

Respublikinio švietimo įstaigų projekto

„Čiulbėkit, paukšteliai, mylimoj šalelėj“

baigiamasis renginys

 

Trukmė – 3 ak. val.

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta” auklėtoja metodininkė Ž. Belickienė, auklėtoja R. Ramanauskienė

4 d.

10.30 val.

 

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

 12.

Vaikų darželio „Linelis“ pedagogams

 

Paskaita „Emocinis vaikų ugdymas, taikant Art (meno) terapijos metodus ir technikas“

 

Trukmė – 3 ak. val.

V. Altuchova, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos psichologė

17 d.

13.00 val.

Vaikų darželis „Linelis“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

 13.

Kalvarijos gimnazijos mokytojams

 

Šeimos ir mokyklos bendradarbiavimas ieškant santykio su šiuolaikiniu vaiku. Praktiniai patarimai

G. Jakaitė, Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos psichologė

17 d.

13.30 val.

Kalvarijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

ŠAKIŲ RAJONE

 14.

Šakių rajono specialiesiems pedagogams ir logopedams

 

Gerosios patirties sklaidos renginys „Sėkmingo darbo strategijos“

 

Trukmė – 5 ak. val.

Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos vyresnioji specialioji pedagogė D. Jazukevičienė, logopedė metodininkė J. Zakarevičienė ir kt.

8 d.

13.00 val.

Šakių pedagoginė psichologinė tarnyba

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

15. 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams ir vadovams

 

Interaktyvių technologijų panaudojimas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese

I. Sorakienė, Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ vyresnioji auklėtoja;

R. Kairytė, UAB „Biznio mašinų kompanija“ projektų vadovė

9 d.

10.00 val.

Lopšelis-darželis „Klevelis”

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

 16.

Lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenei 

 

Tarptautinė tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“

 

Trukmė – 40 val.

A. Jakavičienė, Šakių pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė

8, 15, 22,

29 d.,

birželio 5, 15, 19, 26, 29 d.

17.00 val.

Šakių

lopšelis-darželis „Berželis“

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

 17.

Šakių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams

 

Gerosios patirties sklaidos renginys „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų fizinio aktyvumo didinimas taikant įvairius judriųjų žaidimų metodus“

 

Trukmė – 5 ak. val.

R. Mozūraitienė, Šakių rajono Jaunimo kūrybos ir sporto centro direktoriaus pavaduotoja

25 d.

10.00 val.

Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt  Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com      

(J. Gaidienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

 18.

Visiems pedagogams 

 

Valdorfo mokytojo kvalifikacijos programa I modulis.

Vaiko krizės antrajame septynmetyje. Pasaulio pažinimo metodika

 

 (IX-oji sesija, trukmė – 14 ak. val.) 

A. Atayan, Jerevano (Armėnija) Valdorfo mokyklos mokytojas, Valdorfo mokyklų mokytojų rengimo lektorius;

Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytojos
A. Puskunigienė (Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos valdybos pirmininkė) ir socialinių mokslų magistrė D. Baranauskienė;

Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja K. Pačėsienė (Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos narė)

 18 d.

16.00 val.

 

Vilniaus Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com       

(J. Gelžinienė)

19 d.

9.00 val. 

IV. KONKURSAI IR KITI RENGINIAI

 19.

Istorijos mokytojų ir II-III gimnazijos klasių mokinių komandoms

 

Moksleivių konkursas, skirtas rezistencinių kovų atminimui „Ir kas gi mus nugalės...“

3 d.

13.00 val.

 

Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

 

Registracija el. paštu

rasabu13@gmail.com

(R. Burinskienė)

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

 

 20.

Pagrindinio ugdymo mokyklų tiksliųjų mokslų mokytojams bei 8 klasių mokinių komandoms 

 

Konkursas „Gamtos ir tiksliųjų mokslų protų mūšis“

 

(Informacija apie konkursą skelbiama svetainėje www.stankeviciaus.lt)

24 d.

13.00 val.

 

Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu:

nerurb@gmail.com

(N. Urbanavičienė)

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

 

 21.

Pedagogams, tėvams, mokiniams

 

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologų kūrybinės dirbtuvės „Dovanoju šypseną“. Renginys skirtas programai „Marijampolė – Lietuvos kultūros sostinė 2018“

26 d.

11.00 val.

Basanavičiaus aikštė

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

V. PARODOS IR KULTŪRINIAI RENGINIAI

 22.

Paroda „Svečiuose – Dusetų dailės galerijos menininkai”

 

Parodos atidarymas

22 d.

16.00 val.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com 

(N. Fiodorova)

 23.

Vienos skulptūros paroda. Vytauto Kašubos „Rūpintojėlis“

 

Paroda veiks iki gegužės 31 d.

 

 24.

Fotografijų paroda ,,Žymieji Čikagos lietuviai – A. Elskus, A. Kezys, V. Gutauskas“

 

Paroda veiks iki gegužės 12 d.

 

25. 

Marijampolės savivaldybės vaikų ir jaunimo chorų šventė „Vaikystės spalvos“

 

 

23 d.

12.00 val.

Šv. Arkangelo Mykolo bazilika

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

 

 

13.00 val.

 

Poezijos parkas

 26.

Respublikinė ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų, ugdytinių ir jų tėvelių kūrybinių darbų paroda

„Saulutės darbo diena lietuvių liaudies tautosakoje“

 

Paroda veiks gegužės 3-8 d.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com       

(J. Gaidienė)