MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mėnesio veiklos planas

2018 m. GRUODŽIO mėn.

Registracija į renginius http://www.semiplius.lt/

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

 

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Darbuotojams, atsakingiems už asmens duomenų apsaugą organizacijoje

 

Asmens duomenų apsaugos pareigūno mokymai

B. Pėstininkė, duomenų apsaugos ekspertė, UAB „SDG“ teisės departamento vyriausioji teisininkė

10 d.

9.00 val.

Švietimo centras

Kaina – 40,00 Eur

Registracija el. paštu marijampole.mokymas@sdg.lt

Informacija  tel. 8 618 60348

2.

Slovėnijos krepšinio klubo „Krvavec“ treneriams, krepšininkams, Lietuvos pietvakarių regiono krepšinio čempionate dalyvaujančių komandų treneriams 

 

Jaunųjų krepšininkų individualios technikos mokymas

Jungtinė Lietuvos ir Slovėnijos lektorių grupė

27 d.

9.00 val.

Marijampolės žaidimų sporto mokykla (Gamyklų g. 1)

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.

Tikybos mokytojams

 

Kodėl sunku skaityti Senąjį Testamentą?

Doc. dr. I. Gudauskienė, Vilniaus Šv. Juozapo ir Telšių vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijų dėstytoja

Sausio 3 d.

11.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

 

 

II. KURSAI

 

 

 

4.

Lietuvių kalbos kultūra

 

Kursų trukmė – 22  ak. val.

Dr. A. Rimkutė-Ganusauskienė, MB „Mano kalba“ direktorė, Kauno kolegijos Verslo fakulteto Komunikacijos katedros dėstytoja, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kviestinė ekspertė

4 d.

9.00 val. 

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5.

Nuotoliniai mokymai mokytojų edukacinei IKT kompetencijai tobulinti

 

Kursų trukmė – 40  ak. Val.

V. Undzėnienė, Marijampolės profesinio rengimo centro informacinių technologijų mokytoja metodininkė, informatikos inžinerijos magistrė

Baigiamasis susitikimas

5 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com  (V. Undzėnienė)

6.

Pedagoginių-psichologinių žinių kursas

Pedagogika

Kursų trukmė – 180  ak. val.

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro lektorių komanda

20 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com (V. Undzėnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

7.

Mokolų mokyklos-darželio pedagogams

 

Emocinio intelekto lavinimas per komunikavimo metodus švietimo įstaigoje

G. Jakaitė, Socialinių mokslų kolegijos psichologijos dėstytoja

4 d.

12.00 val.

Mokolų mokykla- darželis

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

8.

Vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ pedagogams ir tėvams

 

Šiuolaikinio vaiko santykis su suaugusiuoju

G. Jakaitė, Socialinių mokslų kolegijos psichologijos dėstytoja

4 d.

17.00 val. 

Vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė) 

9.

LPUPA nariams

 

Novatoriškas mokytojas – efektyvi pamoka. Pamokų stebėjimas, veiklų vertinimas

L. Stankevičienė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinio ugdymo mokytoja ekspertė, švietimo konsultantė

5 d.

12.00 val.

Jono Totoraičio progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

10.

Vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ pedagogams

 

Kalėdinių žaisliukų gamyba

 

Turėti aliuminio folijos, vatos, guašo arba akrilinių dažų, teptuką

A. Slančiauskienė, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ priešmokyklinio ugdymo mokytoja; A. Slančiauskaitė, Jono Totoraičio progimnazijos technologijų mokytoja  metodininkė

5 d.

12.30 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Rūta“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė) 

11.

Vaikų lopšelio-darželio „Varpelis“ pedagogams

 

Savęs pažinimas, komandinis darbas ir motyvacija

G. Jakaitė, Socialinių mokslų kolegijos psichologijos dėstytoja

11 d.

15.00 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

12.

Petro Armino progimnazijos pedagogams

 

Emocinio intelekto lavinimas per komunikavimo metodus švietimo įstaigoje

 

G. Jakaitė, Socialinių mokslų kolegijos psichologijos dėstytoja

12 d.

14.00 val.

Petro Armino progimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

13.

Šv. Cecilijos gimnazijos pedagogams

 

Emocinio intelekto lavinimas per komunikavimo metodus švietimo įstaigoje

G. Jakaitė, Socialinių mokslų kolegijos psichologijos dėstytoja

13 d.

14.00 val.

Šv. Cecilijos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

14.

Rygiškių Jono gimnazijos pedagogams

 

Paskaita „Emocinis intelektas ir asmeninis efektyvumas. Emocijų transformacijos dirbtuvės: mandalos tapymas ant vandens (ebru menas)“

 

Trukmė – 5 ak. Val.

G. Tamulynienė,  Meno terapijos ir socializacijos instituto VYTA Marijampolės regiono vadovė, psichologė-edukatorė

13 d.

14.00 val.

Rygiškių Jono gimnazija

Paskaitos kaina – 12,50 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

15.

Vaikų darželio „Linelis“ pedagogams

 

Vaiko psichologinis saugumas ikimokyklinėje įstaigoje naudojant netradicinius ugdymo metodus

V. Altuchova, Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos psichologė

13 d.

13.00 val.

Vaikų darželis „Linelis“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

16.

„Smalsučio“ ir „Saulės“ pradinių mokyklų pedagogams

16.1

Emocinio intelekto ugdymas mokyklos bendruomenėje

J. Kirkauskienė, Druskininkų švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos vadovė, psichologė

17 d.

12.00 val.

„Smalsučio“ pradinė mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

16.2

Priemonės, įrankiai, kurie padėtų mokytojui koreguoti netinkamą mokinių elgesį mokykloje

V. Arvasevičius, sertifikuotas kūno psichoterapeutas, šeimos, karjeros, gyvenimo būdo konsultantas, lektorius

19 d.

14.30 val.

„Saulės“ pradinė mokykla

17.

Marijonų gimnazijos pedagogams

 

Saugios mokyklos kūrimas: nuo patyčių link bendruomenės

E. Karmaza, VšĮ „EOS grupės“ psichologas

27 d.

10.00 val.

Marijonų gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

ŠAKIŲ RAJONE

18.

Slavikų pagrindinės mokyklos pedagogams

 

Naujosios (Z) kartos vaiko mokymosi procesų esminių aspektų identifikavimas

Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė J. Zakarevičienė, psichologė  A. Jakavičienė

5 d.

13.00 val.

Slavikų pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

19.

Kriūkų mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenei

 

Paskaita: „Socialinis emocinis ugdymas mokykloje ir namuose“

 

Trukmė – 4 ak. Val.

J. Arštikaitienė, Šakių rajono Sintautų pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė

11 d.

16.30 val.

Kriūkų mokykla- daugiafunkcis centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

20.

Šakių rajono švietimo įstaigų psichologams

 

Pozityvaus santykio tarp mokytojo ir  mokinių kūrimas

Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos psichologės   A. Jakavičienė, V. Gudynaitė Arlickienė; D. Kasperavičienė, Gelgaudiškio „Šaltinio“ specialiojo ugdymo centro psichologė

12 d.

9.00 val.

Pedagoginė psichologinė tarnyba

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

21.

Šakių rajono ikimokyklinio ugdymo pedagogams

 

Konferencija „Prevencinio darbo realybė ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

Jungtinė lektorių grupė

13 d.

10.00 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Klevelis“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

22.

Projekto NORDPLUS „Nuo mokytojo iki andragogo: kaip pagerinti suaugusiųjų mokymosi kokybę“ dalyviams

 

psichologiniai bendravimo su suaugusiais aspektai

L. Kajackienė, Šakių „Žiburio“ gimnazijos socialinė pedagogė;

D. Jazukevičienė, Šakių pedagoginės psichologinės tarnybos neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė

19 d.

14.00 val.

„Žiburio“ gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

23.

Šakių rajono pradinių klasių mokytojams ir mokiniams

 

Šventinės dekoracijos iš antrinių žaliavų

Šakių „Varpo“ mokyklos pradinių klasių vyresniosios mokytojos V. Šimkūnienė ir Ž. Pieniutaitė

Sausio 8 d.

13.00 val.

,,Varpo“ mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

24.

Kazio Griniaus gimnazijos bendruomenei

 

Savižudybių prevencija mokykloje

J. Norkienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos psichologė metodininkė

3 d.

14.00 val.

Kazio Griniaus gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

25.

Kazlų Rūdos savivaldybės dailės ir technologijų bei pradinių klasių mokytojams

 

Parafino interpretacijos kalėdiniame interjere. Kūrybinės dirbtuvės

E. Liudvinavičienė, Antanavo pagrindinės mokyklos vyresnioji dailės mokytoja, Plutiškių gimnazijos technologijų mokytoja metodininkė; A. Arlauskienė, Plutiškių gimnazijos dailės mokytoja metodininkė

6 d.

13.00 val.

Plutiškių gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

26.

Bagotosios pagrindinės mokyklos ir Kazlų Rūdos savivaldybės socialiniams pedagogams

 

Stresas socialinio pedagogo darbe ir jo įveikimo būdai

A. Gudynienė, psichologė, Bagotosios pagrindinės mokyklos socialinė pedagogė

17 d.

10.00 val.

Bagotosios pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

27.

Kazlų Rūdos vaikų lopšelio-darželio „Pušelė“ pedagogams

 

Sudėtingų situacijų valdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigose

J. Norkienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos psichologė

27 d.

12.30 val.

Vaikų lopšelis-darželis „Pušelė“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

28.

Marijampolės savivaldybės anglų kalbos mokytojams 

 

Netradicinių erdvių ir metodų panaudojimas anglų kalbos pamokose. Edukacinė išvyka į Kauno erudito licėjų

Doc. Dr. V. Dabrišienė, Kauno erudito licėjaus direktoriaus pavaduotoja ugdymui

6 d.

 

Išvykimas

7.30 val.

Kauno erudito licėjus

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

29.

Visiems pedagogams

 

Valdorfo mokytojo kvalifikacijos programos II-asis modulis:

12 pojūčių teorija pagal R. Šteinerį.

Matematikos mokymo metodika 5-6 klasėje. Žvėrelio lipdymas. Grojimas kanklėmis 

 

Trukmė – 16 val.

A. Ališauskas, Kazlų Rūdos Valdorfo progimnazijos vadovo pavaduotojas, matematikos mokytojas, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos narys; D. Baranauskienė, Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytoja, Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos narė, socialinių mokslų magistrė; M. Perminienė, Kauno Valdorfo mokyklos muzikos mokytoja

 7 d.

16.00 val.

8 d.

9.00 val.

Kauno Valdorfo mokykla 

Seminaro kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

30.

Šakių rajono chemijos mokytojams

 

Edukacinė išvyka į Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnaziją.

Seminaras „Mokomės iš geriausių“

J. Liutkienė, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos chemijos mokytoja ekspertė

10 d.

10.00 val.

Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

damali60@gmail.com arba

tel. 8 650 36461 (A. Damušytė)

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

V. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

31.

Paroda „Retas svečias: Maksas Bandas Marijampolėje“ 

 

Paroda veiks iki š. m. gruodžio 15 d. 

 

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com (N. Fiodorova)

32.

Paroda „Šviesk, žibinte, šviesk“

 

Parodos organizatorės – Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Rūta“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojos metodininkės J. Kanapickienė ir Ž. Belickienė

 

Paroda veiks iki 2019 m. sausio 7 d.

Parodos atidarymas

3 d.  

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės filialas (Draugystės g. 5, Marijampolė)

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

tel. 8 610 01253 (J. Kanapickienė)

tel. 8 659 99794 (Ž. Belickienė)

33.

Lietuvos  šimtmečiui skirta paroda „Kuo žaidė mūsų senoliai lietuviai?“

 

Parodos organizatorės – Marijampolės vaikų darželio „Linelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Tumelienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja M. Stralkuvienė, ikimokyklinio ugdymo mokytojos R. Radzevičienė ir D. Rutkauskienė

 

Projekto „Lietuva – mano namai“  pristatymas (V. Jonynienė, Marijampolės vaikų darželio  „Linelis“ direktorė)

 

Paroda veiks gruodžio 4-10 d.

Parodos atidarymas

4 d.

10.00 val.

Marijampolės Petro Kriaučiūno  viešoji biblioteka

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

34.

Respublikinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kūrybinių darbų paroda „Prakartėlę kuriu – širdelę Šv. Kalėdoms ruošiu“

 

Parodos koordinatorės – Marijampolės vaikų lopšelio-darželio Rasa” direktoriaus pavaduotoja ugdymui R. Miliauskienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė V. Matusevičienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja A. Bražinskienė

 

Paroda veiks iki 2019 m. sausio 5 d.

Parodos atidarymas

14 d.

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

35.

Tradicinė Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų ir mokinių darbų paroda „Kalėdų belaukiant 2018“

 

Paroda veiks iki 2019 m. sausio 4 d.

Parodos atidarymas

19 d.

13.00 val.

Marijampolės Kultūros centras

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

36.

Šakių rajono bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių mokinių piešinių ir kūrybinių darbų paroda „Oi, eglute, tu žalioji...“

Parodos pristatymas

sausio 3 d.

12.00 val.

Šakių ,,Varpo“ mokykla

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)