MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mėnesio veiklos planas

2018 m. KOVO mėn.

Registracija į renginius http://www.semiplius.lt/

Eil. Nr.

Tema

Lektorius

Diena, val.

Vieta

Pastabos

I. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI

1.

Švietimo įstaigų vadovams ir atstovams, mokiniams, mokinių tėvams, jaunimo, nevyriausybinių, verslo ir kitų organizacijų bei vietos bendruomenių atstovams

 

Konferencija „Savanorystė: daryti gera yra gera“

 

Savanorystės atveriamomis galimybėmis bei sėkmės istorijomis dalinsis savanoriai ir savanoriškos veiklos organizatoriai: mokiniai, tėvai, pedagogai, jaunimo ir nevyriausybinių bei kitų organizacijų atstovai

22 d.

10.00 val.

Viešbutis „Mercure”

(Marijampolė)

Išsami informacija apie konferenciją, dalyvavimo galimybes ir konferencijos programa bus išsiųsta į švietimo įstaigas

 

Informacija el. paštu sc.marijampole@gmail.com

2.

Visiems pedagogams

 

Mokinių mąstymo gebėjimų aktyvinimas

N. Pilipavičienė, anglų kalbos vyresnioji mokytoja, Kauno technologijos universiteto edukologijos programos magistrantė

26 d.

11.00 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

3.

Lietuvių kalbos mokytojams

 

Literatūros dėstymo ir rengimo rašiniams metodika 9-12 klasėse

A. Liutkevičienė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė

7 d.

12.00 val.

Švietimo

centras

Seminaro kaina – 18,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

vida.undze@gmail.com

(V. Undzėnienė)

4.

Anglų kalbos mokytojams

 

Autentiškos medžiagos naudojimo anglų kalbos pamokose metodika

 

Trukmė – 2 ak. val.

I. Navickienė, Didžiosios Britanijos edukacinės-leidybinės kompanijos „PEARSON“ lektorė konsultantė

16 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

5.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Aktyvus muzikos klausymas ir improvizacijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams

D. Štarevičiūtė, Kauno vaikų darželio „Žiogelis“ meninio ugdymo pedagogė

13 d.

10.00 val.

Švietimo

centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

6.

Pradinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Emocinio intelekto ugdymas vaikystėje. Įvadas

A. Allan, Socialinių mokslų daktarė, trenerė, konsultantė

23 d.

10.00 val.

 

Švietimo

centras

Kaina – 15,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

7.

Dorinio ugdymo mokytojams

 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos integravimas į dorinio ugdymo pamokas

L. Braukylienė, Marijampolės Sūduvos gimnazijos dorinio ugdymo vyresnioji mokytoja

13 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.

Tikybos mokytojams

8.1.

Paskaita „Septyni tikrovės ir gyvenimo dėsniai“

 

Trukmė – 3 ak. val.

Dr. B. Gudaitytė OFS, Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto lektorė

III-oji dalis

12 d.

15.00 val.

Šakių

parapijos

namai

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

8.2.

Genetika ir gyvybės vertė

Prof. dr. D. Serapinas, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas, InMedica klinikos genetikas

16 d.

11.00 val.

Vilkaviškio vyskupijos pastoracinis centras

9.

Gamtos mokslų ir biologijos mokytojams

 

Bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymas mokant biologijos 7-10 klasėse

V. Zdanevičienė, biologijos mokytoja metodininkė;

E. Baleišis, leidyklos „Briedis“ gamtos mokslų projektų vadovas

29 d.

12.30 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

II. KURSAI

10.

Specialioji pedagogika ir specialioji psichologija

 

Kursų trukmė – 60  ak. val.

N. Margelevičienė, Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto lektorė, edukologijos magistrė;

A. Tamošaitienė, Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro medicinos psichologė, „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro psichologė metodininkė

6, 9 d.

10.00 val.

15, 20, 22 d.

11.00 val.

Švietimo

centras

Kursų kaina – 53,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

gintare.msc@gmail.com

(G. Grigaliūnienė)

III. KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO(SI) RENGINIAI MARIJAMPOLĖS APSKRITIES IR KITOSE SAVIVALDYBĖSE

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE

11.

Meno mokyklos pedagogams

 

Vokalinės technikos naudojimas dirbant su įvairaus amžiaus vaikais

E. Seilius, dainininkas, pedagogas;

D. Žardeckienė, Marijampolės meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja, muzikos mokytoja metodininkė

1 d.

12.00 val.

Meno

mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

12.

LPUPA nariams

 

Tarptautinė tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“

 

Trukmė – 40 ak. val.

J. Norkienė, Marijampolės savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos psichologė metodininkė

III-oji sesija

5, 12, 19 d.

14.00 val.

„Žiburėlio“ mokykla daugiafunkcis centras

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

13.

LPUPA Marijampolės skyriaus nariams

 

Kūrybiškas ugdytojas – kūrybiškam ugdytiniui. Kūrybos galių išlaisvinimas

L. Laurinčiukienė, lektorė, švietimo ir verslo konsultantė

14 d.

13.00 val.

Švietimo

centras

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Informacija el. paštu jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

14.

Pradinių klasių mokytojams, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Gerosios patirties sklaidos renginys „Nekontaktinis regbis“

 

Trukmė – 3 ak. val.

G. Aramavičienė, Marijampolės žaidimų sporto mokyklos regbio trenerė;

A. Kasperavičius, Regbio klubo „Grandis-7“ prezidentas, treneris

15 d.

14.00 val.

„Ryto” pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

15.

Jaunimo mokyklos bendruomenei

 

Psichosocialinio švietimo diena.

Marijampolės savivaldybės socialinių pedagogų ir psichologų mokymai mokiniams „Socialinio-emocinio klimato svarba mokykloje“

Marijampolės savivaldybės psichologai ir socialiniai pedagogai

23 d.

10.00 val.

Jaunimo mokykla

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

16.

Sūduvos gimnazijos bendruomenei

 

Psichosocialinio švietimo diena.

Marijampolės savivaldybės socialinių pedagogų ir psichologų mokymai mokiniams „Dovanokite šypsenas”

Marijampolės savivaldybės psichologai ir socialiniai pedagogai

 

27 d.

13.00 val.

Sūduvos gimnazija

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖJE

17.

Kalvarijos gimnazijos pradinių klasių mokytojams

17.1.

Moderni pamoka – ugdymas kitaip.

Kaip keisti ir keistis? Atvirų pamokų stebėjimas ir analizė

L. Stankevičienė, Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos pradinio ugdymo ekspertė

13 d.

12.00 val.

Jono

Totoraičio progimnazija

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

17.2.

Šiuolaikinė pamoka, kurioje įdomu mokytis ir mokyti. Atvirų pamokų stebėjimas ir analizė

Kauno Erudito licėjaus pradinių klasių mokytoja ekspertė J. Žvirblienė, mokytoja metodininkė L. Marčiulionytė, vyresniosios mokytojos D. Jankauskienė, J. Vyšniauskienė

27 d.

13.15 val.

Kauno

Erudito licėjus

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖJE

18.

„Elmos“ mokyklos-darželio ir „Valdorfo“ progimnazijos pedagogams

 

Bendrųjų programų pritaikymas ir individualizavimas specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams

Kazlų Rūdos pedagoginės psichologinės tarnybos direktorė J. Savaikaitienė, socialinė pedagogė Ž. Butanavičienė

15 d.

14.00 val.

„Elmos“ mokykla-darželis

 

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

ŠAKIŲ RAJONE

19.

Lopšelio-darželio „Klevelis“ pedagogams

 

Paskaita „Girdimojo suvokimo svarba bei lavinimas per žaidimą“

 

Trukmė – 5 ak. val.

A. Stanislovaitienė, Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ logopedė-specialioji pedagogė metodininkė

16 d.

10.00 val.

Lopšelis-darželis „Klevelis“

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

20.

Šakių rajono matematikos, informacinių technologijų, fizikos mokytojams, 5-8 klasių mokinių komandoms

 

Integruotas matematikos, fizikos ir informacinių technologijų renginys „Tiksliukų protmūšis“.

Seminaras „Mokinio individualios pažangos skatinimas ugdymo procese naudojant tarpdalykinę integraciją“

Šakių rajono Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos matematikos mokytoja metodininkė V. Valaitienė,  informacinių technologijų vyresnioji mokytoja A. Matulaitienė

21 d.

11.00 val.

Gelgaudiškio pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

liaukuviene@gmail.com

(D. Liaukuvienė)

21.

Šakių rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

 

Edukacinių technologijų (ET) praktinis taikymas ikimokykliniame ir priešmokykliniame ugdyme

I. Sorakienė, Šakių lopšelio-darželio „Klevelis“ vyresnioji auklėtoja

28 d.

10.00 val.

Šakių lopšelis-darželis „Klevelis”

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jurate.msc@gmail.com

(J. Gaidienė)

22.

Slavikų pagrindinės mokyklos mokytojams

 

Mokinio skirtybių suvokimas, atpažinimas ir panaudojimas siekiant jo pažangos

D. Jazukevičienė, Šakių rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorė; J. Martinaitienė, Lukšių Vinco Grybo gimnazijos psichologė

Balandžio 4 d.

10.00 val.

Slavikų pagrindinė mokykla

Pažymėjimo kaina – 1,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

romakonc@gmail.com

(R. Koncevičienė)

KITOSE SAVIVALDYBĖSE

23.

Visiems pedagogams

 

Valdorfo mokytojo kvalifikacijos programa I modulis.

Vaiko krizės antrajame septynmetyje. Pasaulio pažinimo metodika

 

 (VII-oji sesija, trukmė – 14 ak. val.)

Vilniaus Valdorfo mokyklos mokytojos
A. Puskunigienė (Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos valdybos pirmininkė) ir socialinių mokslų magistrė D. Baranauskienė;

K. Pačėsienė (Lietuvos Valdorfo mokyklų asociacijos narė), Kauno Valdorfo mokyklos direktoriaus pavaduotoja

23 d.

16.00 val.

 

Kauno

Valdorfo mokykla

Seminaro kaina – 30,00 Eur

Registracija www.semiplius.lt

Informacija el. paštu

jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

24 d.

9.00 val. 

IV. PARODOS, KULTŪRINIAI IR KITI RENGINIAI

24.

Respublikinis mokyklų instrumentinės muzikos ansamblių festivalis „Linksmoji gama“

 

Organizatoriai – Marijampolės savivaldybės Želsvos pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Kulbokienė, muzikos mokytojas metodininkas B. Kaubrys

29 d.

13.00 val.

Želsvos pagrindinė mokykla

Informacija el. paštu jolanta.msc@gmail.com

(J. Gelžinienė)

25.

Agnės Matulaitės knygos ,,Žali sausainiai. Knyga sveikiems neurotikams“ pristatymas.

Autorę kalbins žurnalistė Giedrė Čiužaitė

1 d.

17.30 val.

Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerija

Informacija

tel. 8 652 84127 arba el. paštu nina.menugalerija@gmail.com

(N. Fiodorova)

26.

Fotografijų paroda ,,Žymieji Čikagos lietuviai – A. Elskus, A. Kezys, V. Gutauskas“

Atidarymas

16 d.

16.00 val.

27.

Paroda „Nuo realizmo iki objekto“.

Pasaulio lietuvių menas Lietuvos išeivijos dailės fondo kolekcijoje

 

Paroda veiks iki kovo 11 d.