MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Veiklą pradėjo Marijampolės savivaldybės direktorių pavaduotojų ugdymui pavaduotojų metodinė grupė

Marijampolės savivaldybės mokyklų direktorių pavaduotojai ugdymui, siekdami dalintis ugdymo patirtimi ir problemomis bei drauge jas spręsti, planuoti pavaduotojų ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimą(si), bendradarbiauti su kitų Lietuvos savivaldybių pavaduotojų metodiniais būreliais, tarybomis ar klubais, keistis patirtimi bei informacija, 2015 m. gegužės 14 d. vykusio susirinkimo nutarimu įsteigė mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui metodinę grupę.

Š. m. rugsėjo 17 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vykusiame mokyklų direktorių pavaduotojų ugdymui pasitarime metodinės grupės pirmininke išrinkta Jono Totoraičio progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Salvinija Šimonėlienė, pavaduotoja – „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rima Baronienė. Pasitarime dalyvavę 26 savivaldybės mokyklų direktorių pavaduotojai pasidalijo ugdymo aktualijomis, apsvarstė metodinės grupės nuostatų ir 2015-2016 m. m. veiklos plano projektus. Sėkmės naujoje veikloje palinkėjo Marijampolės savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto departamento švietimo skyriaus vedėja Asta Vaznienė.