MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Technologijų mokytojų susitikimas su savo bendraminčiais nacionalinėje mokslinėje konferencijoje LEU

Lapkričio 6 d. Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojai vyko į Lietuvos edukologijos universitete vykusią nacionalinę mokslinę konferenciją „Technologinio ugdymo problemos ir aktualijos“. Technologijų mokytojų konferencijos yra bene pačios gausiausios savo dalyviais. Į jas, anot LR Švietimo ir mokslo ministerijos viceministras Rolandas Zuozo, susirenka „neeiliniai mokytojai“, kurie atviri permainoms, naujovėms. Pastaruoju metu ypač akcentuojamas gamtos mokslų stiprinimas, pamatinių vertybių ugdymas. Technologijų dalykas, tai ne „darbelių mokymas“, o tiriamoji veikla, verslumas, šiuolaikiškumas, kitoks požiūris į tikrovę, žinios įgyjamos ne stebint, o per įvairias veiklas, eksperimentus.

Konferencijos dalyviai turėjo galimybę susitikti su pačių įvairiausių sričių specialistais, kurie dalijosi patirtimi, pristatė savo darbus. „Virtuvės mitų griovėjas“ Alfas Ivanauskas mokė improvizuoti kuriant neįtikėtinus patiekalus iš paprasčiausių produktų, Inga Valentinienė pristatė savo sukurtus ir užpatentuotus eko gaminius. O mokiniai ir mokytojai stendiniuose pranešimuose atskleidė savo kūrybiškumą, atvirumą naujovėms. Taip pat diskusijos vyko ir žodinių pranešimų sekcijose. Džiugu, kad dalyviai turėjo progą patys išsakyti savo lūkesčius, pasidalinti savo problemomis su LR Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausiąja specialiste

 Dalia Švelniene bei kitais bendraminčiais.

Technologijų mokytojai ne tik sėmėsi žinių, domėjosi šiuolaikinėmis aktualijomis, bet ir patys aktyviai dalyvavo
įvairiose veiklose. „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos mokytoja Daiva Matulaitienė skaitė pranešimą „Projektinė veikla technologiniame ugdyme“. Ji pristatė mūsų mieste organizuojamas bendras technologijų mokytojų projektines veiklas: eglučių puošimą Kultūros centre, kasmetines parodas „Jurgeli meistreli...“ ir t.t. Kūrybinių darbų parodoje savo ir savo mokinių darbus pristatė Anicetas Launikonis („Ryto“ pagrindinė mokykla), Audronė Alberynė bei Aušra Petkevičienė (Jono Totoraičio progimnazija), Algimantas Avulis (Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija), Alma Čeplinskienė (Sūduvos gimnazija), Daiva Truncienė (Sasnavos pagrindinė mokykla), Rita Dijokienė (Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla).

Technologijų mokytojai įrodė, kad jie turi norą ne tik keisti darbo metodus, bet ir patys keistis, siekiant kuo geresnių rezultatų savo aplinkoje.

 

Marijampolės savivaldybės technologijų mokytojų būrelio pirmininkė Rita Dijokienė