MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Priešmokyklinio ugdymo pedagogai dalyvavo atvirų durų dienose Kazlų Rūdos savivaldybės „Elmos“ mokykloje-darželyje

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinio ugdymo grupėje, ugdymo procesas bus organizuojamas vadovaujantis nauja Bendrąja priešmokyklinio ugdymo(si) programa. Šios programos įgyvendinimo sėkmė tiesiogiai priklausys nuo tikslingos ir darnios priešmokyklinio ugdymo grupėje dirbančio pedagogo, kitų specialistų, taip pat tėvų ar globėjų sąveikos.

Apie vaiko, pedagogo ir šeimos sąveiką, vasario mėnesį, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre, kalbėjo Kazlų Rūdos savivaldybės PU pedagogų metodinio būrelio nariai. PU pedagogė Vilma pristatė Valdorfo metodikos galimybes ne tik įgyvendinant PU programą bet ir bendradarbiaujant su tėveliais.

Žinodami, kad bendradarbiavimas su tėveliais ir specialistais yra Valdorfo metodikos stiprioji pusė bei norėdami paįvairinti, praturtinti priešmokyklinio ugdymo grupės ugdomąjį procesą įvairesniais, vaikui patrauklesniais ugdymo(si) metodais, 10 Marijampolės savivaldybės priešmokyklinio ugdymo pedagogų svečiavosi „Elmos“ mokykloje – darželyje, kur visą savaitę vyko atvirų durų dienos. Visus atvykusius pasitikto šilta, lauke kvepianti pušimis ir sakais, viduje šiluma ir namų jaukumu atmosfera, besišypsantys vaikai ir pedagogai, aplinkoje skambanti fleitų muzika.

Tai buvo jau antras Marijampolės savivaldybės priešmokyklinio ugdymo pedagogų susitikimas su Kazlų Rūdos pedagogais. Svečiuodamiesi „Elmos“ mokykloje-darželyje žavėjomės šilta, jaukia įstaigos atmosfera. Kaip paaiškėjo, šią aplinką kūrė visa įstaigos bendruomenė. Įstaigos direktorė A. Ališauskienė papasakojo ne tik apie mokyklos-darželio atsiradimą, bendradarbiavimą su tėveliais, kas šioje įstaigoje yra „kertinis akmuo“, bet ir muzikos svarbą vaiko gyvenime.

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, vaikų vadinama mokytoja Vilma, ne tik parodė atvirąją veiklą, kurios metu pedagogės pamatė kalbos, matematinius įgūdžius lavinančius užsiėmimus. Pastebėjome, kad Valdorfo metodikoje labai svarbią vietą užima ne tik natūralios medžiagos, bet ir ritmo pajautimas. Naujų idėjų pedagogės „pasisėmė“ supažindinant su raidelėmis, garsų analizei ir kt.

Ši išvyka buvo kupina ne tik teigiamų emocijų bet ir atgaivino turimas žinias, suteikė idėjų naujiems mokslo metams ir sustiprino bendradarbiavimą su Kazlų Rūdos savivaldybės pedagogais. 

 

Marijampolės savivaldybės PU pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Valentina Pranckevičienė