MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MOKYKLŲ METODINĖS TARYBOS SUSIRINKIMAS

Š. m. spalio 3 d. švietimo centre rinkosi Marijampolės savivaldybės Mokyklų metodinė taryba (MMT), jungianti visų savivaldybėje veikiančių metodinių būrelių pirmininkus. Pasitarime taip pat dalyvavo Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyriaus vyriausieji specialistai Asta Vaznienė bei Saulius Druskis. Mokyklų metodinės tarybos pirmininkė Birutė Žeimienė apžvelgė praėjusių mokslo metų tarybos veiklą, pristatė naujus tarybos narius, kuriais tapo naujai išrinkti kai kurių metodinių būrelių pirmininkai. Taryba taip pat susiplanavo šių mokslo metų veiklą, kurios akcentas – tobulinti metodinę veiklą savivaldybėje pasinaudojant geriausia kitų savivaldybių patirtimi. Mokyklų metodinė taryba savivaldybės pedagogams taip pat rekomenduoja metodinės veiklos bei kvalifikacijos tobulinimo prioritetus, todėl buvo sutarta, jog šiais, 2012-2013 m. m., šie prioritetai yra pagalbos mokiniui organizavimas ir pamokos vadyba.

Po pasitarimo tarybos nariai buvo pasveikinti Mokytojo dienos proga – jiems skambėjo etnografo Jauniaus Vyliaus ir jaunųjų kanklininkų atliekamos suvalkietiškų kanklių melodijos bei Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso „Dainų dainelė“ 2012 m. laureatės Viktorijos Kajokaitės iš Marijampolės Sūduvos gimnazijos atliekama daina, o laureatės mokytoja Danutė Klevienė, daug kartų padėjusi organizuoti švietimo centro renginių kultūrinę programą, pakvietė susirinkusius padainuoti drauge. Mokytojams tądien buvo skirtos ir rožės, ir puikūs leidiniai, išversti ir išleisti įgyvendinant projektą „Tarptautinio bakalaureato kaip visuminio ugdymo modelio perkėlimas ir taikymas Lietuvos švietimo kontekste“, kurio partneris yra Marijampolės švietimo centras.