MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Mokyklų bibliotekos siekia pažangos

Kiekvienais mokslo metais rugsėjo pabaigoje Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinis būrelis renkasi Rygiškių Jono gimnazijoje aptarti savo veiklą.

Šįkart susirinkime dalyvavo Marijampolės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Mikulienė, „Šviesos“ leidyklos koordinatorė Jurgita Skominienė ir dvidešimt keturios Marijampolės švietimo įstaigų bibliotekininkės.

Susirinkimą pradėjo Marijampolės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Mikulienė. Ji linkėjo gerų naujų darbų pradžios, kolegiškumo, kūrybiškų, sprendimų, padedančių bibliotekai tapti erdve, kurioje būtų galima ne tik skaityti, mokytis, tobulėti, bet bendrauti ir kurti.

„Šviesos“ leidyklos koordinatorė Jurgita Skominienė kalbėjo apie leidinių užsakymą, informavo apie naujausius vadovėlius ir mokomąsias priemones, paaiškino ir atsakė į bibliotekininkėms rūpimus klausimus, pristatė leidyklos „Šviesa“ sprendimą AKTYVI KLASĖ, kuris kviečia naujus mokslo metus pasitikti, dalyvaujant konkurse „Mes mokomės interaktyviai“, atvežė knygų pavyzdžių, dovanojo susirinkimo dalyvėms leidyklos leidinių.

Buvusi metodinio būrelio pirmininkė Nijolė Jarienė pateikė 2011 – 2014 m.m. veiklos ataskaitą. Susirinkimo metu vyko bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkės ir sekretorės rinkimai, numatytos bibliotekininkų metodinio būrelio veiklos kryptys naujiems mokslo metams. Mokyklų bibliotekos šiuo metu funkcionuoja besikeičiančioje ekonominėje, socialinėje bei technologinėje aplinkoje, beprecedentinė kompiuterizacija, besikeičiančios visuomenės vertybės skatina mokyklų bibliotekininkes permąstyti savo strateginę poziciją ir savo siūlomas paslaugas. Planuojant veiklą, buvo pabrėžta, kad labai svarbu, jog mokyklos biblioteka išliktų švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta, tenkintų mokyklos bendruomenės narių informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvautų ugdymo procese, sudarytų sąlygas asmenybei savarankiškai tobulėti.

Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekininkė Snaigė Raguckienė paruošė puikias skaidres apie gyvenimą, darbą, išmintį ir kitas vertybes.

 

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų

bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė

Laima Vaičiūnienė