MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS METODINIŲ BŪRELIŲ PIRMININKAI LANKĖSI KRETINGOJE

Marijampolės savivaldybės metodinių būrelių pirmininkai lankėsi Kretingoje


Marijampolės savivaldybės mokyklų metodinė taryba, kurią sudaro visų savivaldybės metodinių būrelių pirmininkai, įsteigta tik šių metų pavasarį, tad planuojant šių mokslo metų tarybos veiklą buvo nuspręsta pasidomėti kitose Lietuvos savivaldybėse vykdoma metodine veikla, pasisemti patirties ir idėjų, aptarti bendradarbiavimo galimybes. Todėl šių metų lapkričio 5 d. Marijampolės savivaldybės metodinių būrelių pirmininkams buvo organizuota edukacinė išvyka į Kretingą pagal Kretingos rajono pedagogų švietimo centro parengtą programąMetodinės veiklos patirtis, inovacijos, galimybės“.

Kretingos rajono pedagogų švietimo centro metodininkė Daiva Tranizienė, organizuojanti metodinę veiklą savivaldybėje, pristatė savo švietimo centro patirtį, pasidalino idėjomis ir galimybėmis. Pasak programoje dalyvavusių marijampoliečių, „parsivežti“ tikrai buvo ką. Gaila tik, kad pritrūko laiko padiskutuoti tiek, kiek norėjosi, paklausinėti apie tai, kas labiausiai sudomino, tačiau tai bus galima kompensuoti bendradarbiavimu ateityje.

Tikras siurprizas, netikėtumas buvo antroji, kultūrinė programos dalis – lankymasis Kretingos vienuolynuose ir galimybė pabendrauti su Pranciškonų gimnazijos kapelione seserimi Danute Ančeryte FMSC bei pranciškonu vienuoliu broliu Bernardu. Turbūt nė vienas, vykdamas į Kretingą, nesitikėjo, kad ši diena pateiks tokią dovaną, sustiprins dvasiškai, privers peržiūrėti vertybes, parodys, jog dideli stebuklai slypi, regis, tokiuose paprastuose, čia ir kasdien vykstančiuose dalykuose. Pasak programos dalyvių, apsilankymas Žemaitijos Jeruzalėje, kaip savo miestą vadina kretingiškiai, nepaliko abejingo nė vieno - buvo nuostabi diena, suteikusi dvasinio ir profesinio peno, daugybę įspūdžių ir dalykine, ir bendražmogiška prasme.