MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogės naujų idėjų sėmėsi vaikų lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“

2014 gegužės 7 d. vaikų lopšelyje-darželyje „Šypsenėlė“ vyko metodinė diena, skirta Marijampolės savivaldybės ikimokyklinio ugdymo pedagogams, tema „Inovatyvių ikimokyklinių ugdymo modelių paieška ir galimybės įstaigoje“.

Visus susirinkusius į renginį nuotaikingai pasveikino lopšelio-darželio ugdytinių ansamblis „Šypsenėlė“, kartu su ansamblio vadove, meninio ugdymo pedagoge S.Stanulienė. Įstaigos direktorė A.Stagniūnienė, pranešimu „Inovatyvių ikimokyklinių ugdymo modelių paieška ir galimybės įstaigoje“, išsamiai pristatė Projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“, Inovatyvaus ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelio įstaigoje įgyvendinamą, ugdymo naujoves. Direktorė ragino pedagogus suaktyvinti naujų modelių paieškai, nebijoti ir ieškoti inovatyvių galimybių siekiant kokybiško ugdymo.

Vyresnioji auklėtoja J.Lazauskienė pristatė nuo 2013 rugsėjo 1-osios dienos įstaigoje įgyvendinamą inovatyvų ikimokyklinio ugdymo modelį „Vaikystė gamtos prieglobstyje“. Pranešimo metu pristatė ne tik projekto įgyvendintas veiklas, supažindino su inovatyviomis priemonėmis. Įstaigos svečiai turėjo galimybę stebėti veiklą gamtoje ir visiškai buvo nesvarbu, kad lauke lijo - vaikai buvo aktyvūs, žingeidūs, smalsūs bei kūrybingi, o pedagogai į savo įstaigas turėjo galimybę parsinešti naujų idėjų.

Vyresnioji auklėtoja R.Delnevičienė pristatė inovatyvatyvų 4 valandų ikimokyklinio ugdymo daile modelį. Pedagogė akcentavo dailės ir meninės raiškos svarbą mažo vaiko ir žmogaus gyvenime, išsamiai supažindino su dailės raiškos galimybėmis įvairiais metų laikais.

Auklėtojos J.Lazauskienė ir R.Delnevičienė susirinkusiems pristatė savo sukurtų ir ugdymo procese naudojamų priemonių katalogus, kuriuos su dideliu susidomėjimu analizavo susirinkę pedagogai.

Metodinės dienos metu pedagogai buvo supažindinti su metodinės dienos medžiaga, kuri balandžio 29 d. vyko Vilniuje, Ugdymo plėtotės centre.

Metodinio pasitarimo dalyviai dėkojo įstaigos pedagogėms už nuoširdžią patirties sklaidą, nuolatinį įstaigos norą skleisti savo gerąją patirtį ir dalintis tuo su kitais.