MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Kaip išugdyti psichologiškai brandžią asmenybę

2015 metų kovo 18 dieną Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje vyko švietėjiška tradicija tapęs renginys - Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologų metodinio būrelio organizuojama psichosocialinio švietimo diena. Džiugu, kad šia savanoriška unikalia renginio idėja susidomėjo ir dalis socialinių pedagogų, kurie mielai prisijungė prie psichologų „desanto“. Renginio pagrindinė mintis „Kaip išugdyti psichologiškai brandžią asmenybę?“ pulsavo psichologių Svetlanos Ragelienės, Sonatos Babarskienės, Sandros Ivanauskaitės, Raimondos Bliūdžiuvienės, Rasos Berteškaitės bei socialinių pedagogių Aušros Jurkšaitienės, Erikos Penkauskienės, Renatos Vaitkevičienės, Jolitos Tamulionienės, Ramunės Vaiginienės, logopedės Vilmos Sederevičiūtės vedamuose užsiėmimuose, kurie vyko tuo pačiu metu visai mokyklos bendruomenei. Mokytojams aktualu buvo sužinoti, kaip pastebėti vaikų ir paauglių sudėtingus išgyvenimus, krizines būsenas, kaip padėti jiems įveikti šiuos sunkius etapus ir pasitikėti savimi, kad vaikas ar paauglys įgytų psichologinį atsparumą. Užsiėmimai mokiniams vyko nuo pačių mažiausiųjų, pirmokėlių iki didžiausiųjų, gimnazistų. Kartu su lektorėmis vaikai mokėsi atpažinti ir tinkamai išreikšti emocijas, ypač pyktį, aptarė konflikto sprendimo žingsnius, mokėsi atrasti savo stipriąsias puses, bendravimo ir bendradarbiavimo meno. Lektorės džiaugėsi mokinių nuoširdžiu atviru bendravimu, žingeidumu, jaukia aplinka.

Mokinių bei mokytojų susidomėjimas ir aktyvus įsijungimas į lektorių organizuotas veiklas neabejotinai teigia renginio aktualumą ir sėkmingą misiją.


Gitana Tamulynienė, renginio organizatorė

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos psichologė