MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Gerosios patirties sklaida "Žiburėlio“ mokykloje- daugiafunkciame centre

2013 m. spalio mėn. 29 dieną „Žiburėlio“ mokykloje – daugiafunkciame centre vyko metodinė diena Marijampolės savivaldybės pradinio ugdymo pedagogams ,,Mokomės kartu su „Pelėmis išdykėlėmis“ (Multiple Mouse Michief technologijų naudojimas pradinių klasių mokinių ugdymo procese).

Metodinė diena prasidėjo nuotaikingu „Žiburėlio“ mokyklos pedagogų, dalyvavusių ESF projekte ,,Mokymo inovacijų taikymo infrastruktūros kūrimas, siekiant plėtoti netradicinio ugdymo formų įvairovę“ prisistatymu. Įstaiga šio projekto partneris.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui O. Margelevičienė pasveikino susirinkusius svečius ir pedagogus atvykusius į metodinę dieną ir palinkėjo produktyvios veiklos bei kūrybiškumo, pritaikant inovatyvias idėjas ugdymo procese. Taip pat O. Margelevičienė trumpai pristatė projektą, kurio tikslai buvo taikant inovatyvią Multiple Mouse technologiją sukurti infrastruktūrą ir ugdyti mokytojų kompetenciją, kuriant interaktyvių e-pamokų rinkinius Multiple Mouse technologijos pagalba. Įdiegtas modelis ir sukurta infrastruktūra padėjo mokytojams efektyviau ir įdomiau vesti pamokas, programos pagalba gauti informaciją apie mokinių aktyvumą pamokoje. Projektas įgyvendintas su 15 partnerių-bendrojo lavinimo mokyklų iš visos Lietuvos. Projekto metu kiekvieno partnerio mokyklai buvo nupirkta įranga reikalinga Mischief modelio diegimui: gauta nešiojamas kompiuteris, programinė įranga, projektorius, USB šakotuvas ir 20 belaidžių pelių. 10 mūsų įstaigos pedagogų apmokytos dirbti šia programa, ją taikyti inovatyviam pamokų vedimui.

Mokytoja metodininkė V. Bartninkienė pristatė pranešimą “Multiple Mouse panaudojimas vertinimo ir įsivertinimo užduočių kūrimui ugdymo procese“. Savo pranešime mokytoja V. Bartninkienė supažindino pedagogus su Mouse Mischiep programa, kuri leidžia kurti interaktyvias pateiktis, užduotis, testus, paaiškino, kodėl šia programa verta naudotis. Mokytoja paaiškino, kad programos privalumai yra tai, kad parengtos užduotys skatina lygiateisį ir anonimišką dalyvavimą pamokose, įgalina vertinimą realiu laiku, taip pat galimi individualaus ir grupinio pobūdžio užduočių sprendimo atsakymai.

1-os klasės mokytoja metodininkė A. Juškauskienė pateikė filmuotos medžiagos fragmentus ir supažindino kolegas, kaip ji pradeda pirmuosius žingsnius su „pelėmis išdykėlėmis“ su savo mokiniais. Naudodamiesi mokytojos Astos sukurta pateiktimi pirmokėliai mokėsi dirbti su „pelėmis išdykėlėmis“ ir įtvirtino lietuvių kalbos žinias-nustatė garsą ir jo vietą žodyje. Buvo įdomu stebėti, kiek teigiamų emocijų pirmokėliams sukelia gyvas, žaismingas išmoktos medžiagos pasitikrinimas ir žinios, kaip jie geba naudotis interaktyviomis technologijomis.

4-os klasės mokytoja metodininkė J.Olbergienė pateikė filmuotą medžiagą, kaip produktyviai galima „peles išdykėles“ panaudoti neformaliame švietime (dailės būrelio veikloje). Puikiai sukurta pateiktis suteikė galimybę būrelio nariams pasitikrinti žinias apie tai, kas yra mandala (piešinys apskritime), kaip ją sukurti. Mokytoja Jūratė paaiškino, kad darbas su pateiktimi ne tik suteikia žinių, žaismingumo, bet ir skatina mokinių bendradarbiavimą- vyresnieji ketvirtokai padeda pirmokams naudotis technologijomis ir priimti teisingus sprendimus.

2-os klasės mokytoja metodininkė J. Mikulienė parodė filmuotą medžiagą, kaip ji Mouse Mischief programa sukurtas pateiktis ir parengtas užduotis panaudoja darbui su tėvais.

Mokytojos sukurta pateiktis įgalino ją sužinoti, ką mokinių tėvų bendruomenė žino apie savo klasę, mokyklą, kaip naudojasi IKT mokinių tėveliai, su kokiais sunkumais jie susiduria. Tėvai akivaizdžiai pamatė, kokiomis technologijomis ir kokiais netradiciniais mokymo būdais naudojasi jų vaikai ugdymo procese.

Kaip sužinojome iš pateikties, kuri buvo sukurta metodinės dienos dalyvių refleksijai, įdomiausia buvo praktinė veikla, kur pedagogai patys atlikinėjo užduotis, rinko atsakymus, įsivertino savo veiklą. Praktinės veiklos užduotis su pedagogais atliko 1-os klasės mokytoja

A. Juškauskienė ir 2-os klasės mokytoja J. Mikulienė. Smagu buvo stebėti pedagogus, kurie krykščia kaip vaikai, sėkmingai atlikę užduotis.

Pasidžiaugėme, kad galime su kitais pedagogais pasidalinti kūrybiškai panaudotomis naujomis projekto idėjomis, kurios įgalina žengti dar vieną žingsnelį patrauklesnio, žaismingesnio, inovatyvesnio, informatyvesnio ugdomojo proceso link.

 

Marijampolės „Žiburėlio“ mokykla – daugiafunkcis centras,

mokytoja metodininkė Vida Bartninkienė