MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Bibliotekos žmonės

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkai surengė metodinę išvyką į Marijampolės P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos Draugystės padalinį. Jo vedėja Danutė Lukšienė papasakojo kolegoms apie atsinaujinusią ir modernią biblioteką, kurioje įrengta informacinė, edukacinė, kultūrinė bazė, sukurtos naujos paslaugos įvairaus amžiaus vartotojams, fondai papildyti naujais ištekliais: elektroninėmis knygomis, muzikiniais įrašais, filmais ir garso knygomis. Ypatingą susirinkusiųjų dėmesį patraukė interaktyvusis stalas, elektroninės skaityklės. Savo dainavimu renginį nuskaidrino Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinės mokyklos moksleivės, kurias paruošė vyresnioji muzikos mokytoja Žydrūnė Zubrickienė. Rygiškių Jono gimnazijos bibliotekininkė Snaigė Raguckienė pasveikino padalinio darbuotojus su atsinaujinimu, prisiminė ten dirbusią puikią bibliotekininkę Danutę Vosylienę, kuri ir įtakojo jos profesiniam pasirinkimui. Sasnavos pagrindinės mokyklos bibliotekininkė Roma Alaunienė taip pat negailėjo gerų žodžių padalinio vedėjai.

Puikus viešosios bibliotekos Draugystės padalinio įvaizdis paskatino mokyklų bibliotekininkus puoselėti profesines vertybes, apjungiančias turtingą bibliotekų istoriją ir lanksčias darbines inovacijas, kvepiančias pasitikėjimu ir pagarba, grindžiamas bendradarbiavimu, skatinančias atsakingai prisiimti įsipareigojimus. Siejančias veiklas su profesinius pėdsakus palikusiais žmonėmis, su kiekvieno šiandieninio mokyklos bibliotekininko profesionaliu ir kūrybišku darbu. Taigi susitikimo metu buvo nutarta sekantiems mokslo metams planuoti veiklas atsižvelgiant į Seimo nutarimą 2016-uosius paskelbti Bibliotekų metais. Savo veiklose atspindėti bibliotekų atgaivinimą, jų fondų papildymą, susitikimų su rašytojais, kūrybos vakarų, knygų aptarimų, jaunųjų rašytojų skatinimo renginių organizavimą, profesionalų suvienodintą visų dokumentu tvarkymą. Todėl nutarta ir toliau bendrauti ir bendradarbiauti su kitomis bibliotekomis, iniciuoti ir semtis iš jų patirties, keistis patirtimi ir gebėjimais.


Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė

Laima Vaičiūnienė