MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Bibliotekininkų metodinio būrelio susirinkimas

In corpore... 

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų bibliotekininkai kaip ir kiekvienais metais, šiemet, rugsėjo pradžioje, susirinko į svetingąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos biblioteką.

Į susirinkimą atvyko bibliotekininkų kuratorė, Marijampolės savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Angelė Mikulienė. Ji ragino naujuosius mokslo metus pradėti bendrom jėgom ieškant naujų idėjų, mokant jaunąją kartą mokymosi visą gyvenimą įgūdžių, ugdant juos atsakingais piliečiais.

Mokyklų bibliotekininkai susirinko aptarti, kaip efektyviau teikti mokymosi paslaugas, knygas ir išteklius, kurie leistų visus mokyklos bendruomenės narius efektyviai naudotis informacija visų tipų laikmenose ir formatuose. Planavo naujas metodinio būrelio veiklas. Kalbėjosi apie mokyklų bibliotekų veiklą reglamentuojančius dokumentus, aptarinėjo iškilusias problemas, dirbo grupėse, padėjo viena kitai.

Patirtis rodo, kad tuomet, kai bibliotekininkai ir mokytojai dirba drauge, moksleiviai įgyja geresnių raštingumo, skaitymo, mokymosi, problemų sprendimo, informacijos ir komunikacijos technologijų naudojimo įgūdžių. Mokyklų bibliotekų teikiamos paslaugos turi turėti suplanuotą, kokybišką tolimesnę ateitį, leidžiančią peržengti klasikinės bibliotekos ribas ir išliekant XXI amžiaus žinių flagmanu. Telieka dirbti visiems drauge, kad ateities vizija taptų realybe. 

 

Marijampolės savivaldybės

Bibliotekininkų metodinio būrelio pirmininkė

Laima Vaičiūnienė