MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Tėvų saviugdos klubas

2014 m. spalio mėn. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre įsteigtas tėvų Saviugdos klubas. Dalyviai – ugdytinių tėveliai, du kartus per mėnesį renkasi į nemokamus užsiėmimus, kuriuose moderatorė Jolanta Lipkevičienė dalinasi asmenine patirtimi, moko patyriminių pratimų, kai tuo tarpu tėveliai turi galimybę patobulinti emocinio raštingumo, bendrumo, socialinio jautrumo, asmeninės ir socialinės atsakomybės įgūdžius, o svarbiausia – mokosi klausyti ir išgirsti, kalbėti ir pasakyti, suprasti ir atrasti sprendimą. 

Saviugdos klubo užsiėmimų metu akcentuojama tėvų ir vaikų tarpusavio ryšio stiprinimo svarba pažadinanti vaiko pasitikėjimą savimi, leidžianti skleistis jo kūrybiškumui ir įgalinanti tėvus pasitikėti savimi, būti laimingais, džiaugtis atsakomybe bei sėkmingai spręsti vaiko ugdymo ir auklėjimo klausimus.

 

Saviugdos klubo dalyvių atsiliepimai:

„Man Saviugdos klubo mokymai padeda pasitikrinti ar einu teisingu keliu, suteikia ramybės auklėjant vaikus bei kuriant santykius kasdienybėje. Taip pat skatina pažvelgti giliau į kai kuriuos nematomus dalykus...“ Edita

 

„Saviugdos klubas mums priminė tai, kas žinoma tik tiesiog pamiršta. Įsisukus į kasdienybės ratą, ne vienas pamirštame, kaip svarbu pažinti ne tik artimus, bet ir save. Tai tikrai pasijautė artimoj aplinkoj ir draugų rate. Išmokom lengviau priimti kritiką, labiau suprasti tuos, kurių anksčiau nesupratome“. Birutė

 

„Saviugdos klubo mokymų dėka turiu galimybę geriau suprasti ne tik save, bet ir kitu žvilgsniu pažvelgti į šalia esančius. Didelis AČIŪ!“ Sigita

 

„Turime būti dėkingi Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centrui, surengusiam Saviugdos klubo mokymus, kurie naudingi profesine, tėvystės įgūdžių ugdymo prasme, o labiausiai - žmogaus asmenybės augimui.

Mes - mokymų dalyviai, jau pirmojo susitikimo metu pasijutome tarsi būtume seni draugai, su kuriais galima diskutuoti visais klausimais. Taip pat esame dėkingi saviugdos klubo vadovei Jolantai, duodančiai atsakymus į kiekvieną mūsų pateiktą klausimą. Nors ir po sunkios, ilgos darbo dienos bei po saviugdos klubo užsiėmimo sugrįžus į namus, visuomet pajunti geros energijos protrūkį, norą kažką nuveikti daugiau nei ligi šiol, ieškoti vaikams priimtinų ugdymo formų ... Taigi dėkojame už galimybę tobulėti ir už galimybę padėti susivokti sunkiose situacijose“. Valentina