MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Tegul šv. Jurgis atrakina ne tik žemę, bet ir mūsų sielas...

             Simboliška, kad balandžio 9 dieną Marijampolės kultūros centre buvo atidaryta  technologijų mokytojų ir jų mokinių darbų paroda „Jurgeli, meistreli...2014“. Šv.Jurgis yra Marijampolės globėjas.

            Šis bendras Marijampolės savivaldybės ugdymo įstaigų ir Marijampolės kultūros centro projektas jau tęsiasi keletą metų.

            Šiemet  tradicinėje tarptautinėje parodoje savo kūrybinius darbus pristatė Punsko gimnazija ir 25 Vilkaviškio, Kalvarijos, Kazlų Rūdos   ir  Marijampolės savivaldybių ugdymo įstaigos.

             Dalyvavo  Marijampolės savivaldybės Rygiškių Jono, Sūduvos, šv. Cecilijos, Marijonų gimnazijos, Jono Totoraičio progimnazija, „Šaltinio“, „Ryto“, Rimanto Stankevičiaus, Petro Armino, Mokolų, Padovinio, Gudelių pagrindinės mokyklos, Liudvinavo Kazio Borutos, Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos, Moksleivių kūrybos centras Degučių mokykla – darželis, MDC „Žiburėlis“, lopšeliai – darželiai „Smalsutis“ ir „Rūta“.

            Džiaugiamės užsimezgusiu bendravimu su Vilkaviškio savivaldybės Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazija ir „Saulės“ progimnazija, Bartninkų vidurine mokykla. Taip pat Kalvarijos gimnazija ir Kazlų Rūdos Antanavo pagrindine mokykla.

           Akį džiugina labai kūrybingi mokytojų ir mokinių darbai. Parodos eksponatai patys įvairiausi ir atlikti skirtingomis technikomis– siuvinėti, karpyti, velti, drožti, klijuoti...