MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Seminaras „Smurto prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

Gegužės 23 dieną Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ vyko seminaras „Smurto prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, kuriame vieningai dalyvavo pedagogai, jų padėjėjai, administracija ir pagalbos specialistai - visi dirbantys su vaikais ar bendraujantys su vaikų tėveliais „Vaivorykštės“ darbuotojai. Lektorė Eglė Kuosienė, pasiremdama realių įvykių pavyzdžiais, paaiškino smurto neatpažinimą įtakojančius veiksnius, apžvelgė smurto prevencijos principus, būdus bei galimybes, analizavo bendravimo su vaikų tėvais (globėjais) ypatumus. Dalyviai atsiliepimuose apie šį seminarą rašo: „išgirdau naudingų patarimų ir pastebėjimų, „įgijome naujų žinių, kurias pritaikysime ir praktikoje dirbant su vaikais“, „pasižymėjau sau labai geras ir vertingas pastabas “, „buvo informatyvus seminaras“, „žinios buvo perduotos tiksliai, konkrečiai, pritaikytos įvairioms situacijoms, kilusiems konfliktams spręsti“, „reikėtų daugiau tokių seminarų“.  Džiaugiamės, galėdami pasiūlyti pedagogams aktualius, įdomius ir vertingus seminarus. 

Metodininkė J. Gaidienė