MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Paskaita: „Šiandieninės aktualijos mokslo pasaulyje ir problemų sprendimo keliai

Š. m. lapkričio 11 d., 12.30 val. Rygiškių Jono gimnazijoje Prof., habil..dr J. Vaitkus VU profesorius-emeritas, LMA tikrasis narys, skaitė paskaitą „Šiandieninės aktualijos mokslo pasaulyje ir problemų sprendimo keliai“, kurią organizavo Švietimo centras. Paskaitoje dalyvavo Marijampolės įvairių mokyklų mokytojai ir mokiniai.

Pagrindiniai tikslai:

  • Supažindinti auditoriją su šiandieninėmis aktualijomis pasaulyje, pateikiant išsamesnę negu aptinkama žiniasklaidoje informaciją ir nurodyti kelius, kaip iškilusias problemas galima būtų spręsti.

  • Atkreipti dėmesį, jog Jungtinės Tautos 2015 metus paskelbė „Šviesos ir šviesos technologijų metais“ ir parodyti, kaip Lietuva prisideda prie aptariamų problemų sprendimo, kaip jaunimas bei verslas gali jungtis, siekiant dalyvauti pasaulio ir lokalių problemų sprendime.

Paskaitą sudarė trys dalys.

  1. Pirmojoje aptariama Jungtinių Tautų paskelbimo 2015 metus „Šviesos ir šviesos technologijų metais“ reikšmė pasauliui bei Lietuvoje dirbusių mokslininkų indėlis.

  2. Antra dalis aprėpia plačiai diskutuojamus klausimus, susietus su klimato kaita ir kelionėmis į kitas planetas žvaigždžių link. Taip pat pristatomi kosminių kūnų tyrimai, energetikos problemos, atsinaujinantys ištekliai, branduolinis kuras. Šioje dalyje kiek plačiau parodoma, kuriose Lietuvos institucijos vykdomi atitinkami moksliniai tyrimai ar yra tikėtinos verslo nišos bei ką ir kur verta studijuoti, norint jungtis į mokslinius tyrimus ar tų tematikų verslą.

  3. Trečia dalis skirta diskusijai, pasiūlant domėtis fundamentiniais materijos bei Visatos tyrimais, kas pastarųjų metų bėgyje patraukė ir žiniasklaidos dėmesį (mikrodalelės, Didysis sprogimas, antimedžiaga ir pan.) bei buvo suteiktos kelios Nobelio premijos. Kas bus aptariama, priklausys nuo auditorijos parodomo dėmesio.

 

Švietimo centro metodininkė R. Koncevičienė