MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Pasiekimų gerinimo link: ką galime visi drauge?

2015 m. lapkričio 26 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre  vyko konferencija „Pasiekimų gerinimo link: ką galime visi drauge?“, kurios tikslas – rasti bendrus sprendimus, kaip pagerinti mokinių mokymo(si) pasiekimus įgyvendinant ugdymo planą ir teikiant pagalbą mokytojams, numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus bei bendradarbiavimo galimybes savivaldybėje.

Konferencijoje dalyvavo mokyklų vadovai, mokyklų tarybų vadovai, savivaldybėje veikiančių mokytojų metodinių būrelių, tarybų ar grupių pirmininkai (Marijampolės savivaldybės mokyklų metodinės tarybos nariai), mokytojai, mokinių tėvai.

Konferencijoje buvo pristatyti Marijampolės savivaldybės ugdymo rezultatai, parodę ugdymo netolygumus ir spręstinas problemas, kalbėta apie tai, ko ir kaip reikia mokyti šiandienos mokinius, ko reikia mokytis patiems mokytojams. Patirtimi apie tai, kaip stebėti ir fiksuoti mokymosi pažangą ir tuo būdu pasiekti puikių ugdymo rezultatų, pasidalijo Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos komanda. Apie tėvų įsitraukimą į ugdymą ir pedagoginių galių naudojimą siekiant  didinti mokymosi motyvaciją kalbėjo Lietuvos tėvų forumo saviugdos klubo moderatorė J.Lipkevičienė, o R.Guogis, vienas iš Mokytojų mokyklos įkūrėjų, pasidalijo įžvalgomis  apie tai, kaip svarbu mokykloje talentingi ir pašaukti būti Mokytojais mokytojai.

Daugiau informacijos ir konferencijos pranešimai:

Individualios dalykines pazangos stebejimas ir fiksavimas - D.Vadlugienė, O.Karoblienė

Ko ir kaip mokyti šiandienos mokinius - Aida Šimelionienė

Pedagoginių galių naudojimas didinant mokymosi motyvaciją - J.Lipkevičienė

Talentas būti mokytoju - R.Guogis

Ugdymo rezultatai Marijampolės savivaldybėje