MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Miuziklo „Moliūgo gimtadienis“ stebėjimas ir aptarimas

Š.m. spalio 23 d. Jono Totoraičio progimnazijoje vyko atviros veiklos - miuziklo „Moliūgo gimtadienis“ stebėjimas ir aptarimas tema „Miuziklas – bendradarbiavimo ir integravimo galimybės“. Stebėti renginio ir išgirsti Jono Totoraičio progimnazijos vyresniosios mokytojos Audronės Pečkienės bei pradinių klasių mokytojos ekspertės Liubos Stankevičienės pedagogių gerosios patirties sklaidos susirinko Marijampolės savivaldybės pradinių klasių ir muzikos mokytojos. Pedagogės pristatė meninio ugdymo būdus ir metodus, aptarė diferencijavimo, saviraiškos bei tėvų įtraukimo galimybes ugdymo procese.