MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo dešimtmetis

Spalio 17 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubas, vadovaujamas pirmininkės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojos Virginijos Giedraitienės, minėjo gyvavimo dešimtmetį.

Iškilmingame posėdyje dalyvavo Švietimo skyriaus vyriausias specialistas Valdimantas Kvietkauskas, švietimo centro direktorė Meilutė Apanavičienė, garbės viešnia -buvusi „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro pavaduotoja Laima Margelevičienė ir klubo nariai.

Veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubo dešimtmečio veiklą pristatė buvusi klubo pirmininkė „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro mokytoja Jolanta Mikulienė. Klubo nariai išsakė savo mintis apie klubą, jo veiklą bei ateities lūkesčius.

Mielai bendradarbiauti ir po savo „sparneliu“ ir toliau glausti žadėjo švietimo centro direktorė M. Apanavičienė. Apie klubo veiklą teigiamai atsiliepė ir švietimo skyriaus vyriausias specialistas V. Kvietkauskas. Be to jis išreiškė lūkestį, kad visose švietimo įstaigose bendruomenės suprastų veiklos kokybės įsivertinimo būtinumą ir klubo veiklos prasmę. Buvusi „Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro pavaduotoja Laima Margelevičienė prisiminė klubo veiklos pradžią — kaip klubas kūrėsi, kokie buvo pirmieji klubo darbai ir kiek puikių žmonių ji čia sutiko.

Marijampolės savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus Vyganto Dilio padėkomis už iniciatyvas Kubo veikloje ir savo mokyklos veiklos kokybės įsivertinime apdovanoti aktyviausi klubo nariai: P. Armino pagrindinės mokyklos mokytojos Kristina Vėlyvienė ir Rosita Stanevičienė, „Sūduvos“ gimnazijos mokytoja Genovaitė Gudynienė, Mokolų pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Aldona Bagdonienė, „Saulės“ pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotojos Edita Bilevičienė ir Nida Žaliabarštienė, Padovinio pagrindinės mokyklos mokytoja Rūta Vitkauskienė, Rygiškių Jono gimnazijos mokytoja Virginija Giedraitienė, „Žiburėlio“ mokyklos- daugiafunkcio centro mokytoja Jolanta Mikulienė.

 

Rygiškių Jono gimnazijos mokytoja Virginija Giedraitienė