MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Konferencija „Mokymasis visą gyvenimą: galimybės ir perspektyvos“

Mokymosi tikslas yra augimas, ir mūsų protas, ne taip kaip kūnas, gali augti, kol tik gyvensime. M. Adleras 

2015 m. kovo 4 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko konferencija „Mokymasis visą gyvenimą: galimybės ir perspektyvos“, skirta Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo įgyvendinimo perspektyvoms, nuolatinio mokymosi prasmei ir pridėtinei vertei, poreikiui, galimybėms bei visuomenės įtraukimo į mokymąsi visą gyvenimą skatinimui aptarti. 

Konferencijoje dalyvavo savivaldybių administracijų švietimo padalinių, suaugusiųjų švietimo institucijų vadovai ir suaugusiųjų mokytojai, Trečiojo amžiaus universitetų vadovai ir atstovai, įvairias suaugusiųjų mokymo paslaugas teikiančių institucijų ir nevalstybinių organizacijų vadovai ar atstovai bei kiti suaugusiųjų švietimu suinteresuoti asmenys iš Marijampolės, Vilkaviškio, Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Šakių, Lazdijų, Prienų, Alytaus ir Jurbarko savivaldybių.

Pabrėždamas mokymosi visą gyvenimą svarbą ir pasveikindamas susirinkusius, konferenciją pradėjo Marijampolės savivaldybės vicemeras S. Valančius. Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto dekanas doc. dr. A. Monkevičius, remdamasis, pateikė įvairių tyrimų duomenimis paremtas įžvalgas apie tai, ką žmogui duoda mokymasis, kokia yra tęstinio mokymosi prasmė. Ugdymo plėtotės centro direktoriaus pavaduotojas R. Totoraitis pristatė Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo teikiamas suaugusiųjų mokymosi galimybes, įgyvendinimo perspektyvas ir koordinavimo savivaldybėse svarbą, su neformaliojo mokymosi galimybių įvairove ir neformaliojo mokymosi klubų veikla supažindino Vytauto Didžiojo  universiteto lektorė ir neformalaus mokymosi klubo „Mes“ savanorė dr. L. Navickienė.

Alytaus kolegijos lektorė ir EPALE konsultantė Alytaus ir Marijampolės regionui R. Špukienė supažindino su suaugusiųjų švietimo elektronine platforma Epale Lietuvoje ir jos teikiamomis galimybėmis skelbti ir rasti informaciją, partnerių mokymosi projektams ir kt. Kad suaugusiųjų ir visuomenės švietime dalyvauja ir tokios, regis, toli nuo švietimo esančios institucijos, kaip Lietuvos kariuomenė, prikaustydamas auditorijos dėmesį pademonstravo Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento vyr. specialistas T.Čeponis, kalbėdamas apie įtakos operacijas 

Lietuvoje ir kritinį mąstymą – kaip atpažinti propagandą spaudoje, televizijoje, internete, kaip tai reiškiasi kultūriniame gyvenime, kaip į tai reaguoti. Jo kolega, Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento vyr. specialistas A. Čepukėnas pristatė leidinį ,,Ką turime žinoti apie pasirengimą ektremaliosioms situacijoms ir karo metui“. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro direktorė M. Apanavičienė parodė, kokių mokymosi galimybių Marijampolės apskrities ir gretimų savivaldybių gyventojams teikia Europos struktūrinių fondų finansuojami projektai, o Marijampolės Trečiojo amžiaus universiteto direktorė O. Sakalauskienė pristatė, ko ir kaip noriai mokosi bei prasmingai ir turiningai leidžia laisvalaikį Marijampolės senjorai.

Konferencija siekta prisidėti prie to, kad visuomenės požiūris į mokymąsi visą gyvenimą imtų keistis ir augtų kartos, kurioms ši sąvoka ir jos svarba būtų savaime suprantamos. Pradėti reikėtų jau nuo darželio - ugdyti smalsumą bei norą žinoti daugiau.

Konferencijos video medžiaga:

http://youtu.be/sSBfULSdY5M

http://youtu.be/fUb_E91G2Vg

http://youtu.be/3gH3459C0QI

http://youtu.be/tDpapqrr_nc

http://youtu.be/PpHigqqDvBY

http://youtu.be/_Q4IOWNBtwc

http://youtu.be/FbbbIjBVf-U

http://youtu.be/8UcN9-P68CE

http://youtu.be/FxDWCkCWKOI

http://youtu.be/GizUbQkyfkg

http://youtu.be/CYdGotHxXZ8

Video apie suausiųjų mokymąsi