MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Atvira chemijos pamoka - praktinis seminaras „Hardscience“ – chemija skinasi kelią į populiarumą

Š.m. lapkričio 5 dieną dviejose Marijampolės gimnazijose, Sūduvos ir Rygiškių Jono, lektoriai iš Kauno technologijos universiteto – profesorius dr. Kęstutis Baltakys, docentas dr. Irmantas Barauskas ir docentas dr. Anatolijus Eisinas – pravedė atvirą chemijos pamoką – praktinį seminarą : „Cheminė technologija ir inžinerija: produktų kūrimas ir gamyba“, kurioje dalyvavo I ir IV gimnazijų klasių mokiniai ir mokytojai.

Projektą inicijavo Meilės Lukšienės švietimo centras, skatinantis mokytojus ieškoti naujų pamokų vedimo formų ir praktinės bei teorinės dermės jose, domėtis prioritetinėmis mūsų šalies kryptimis: fiziniais, technologiniais, medicinos mokslais ir moderniomis technologijomis, kurios padėtų plėtoti gamtamokslines mokinių kompetencijas.

Svečiai pristatė universitetą ir jo teikiamas perspektyvas. Plačiau buvo kalbama apie Cheminės technologijos fakultetą. Mokiniai buvo supažindinti su taikomosios chemijos, cheminės technologijos ir inžinerijos, maisto mokslo ir technologijos studijomis. Praktiškai buvo pademonstruoti įdomieji chemijos bandymai.

    Susitikimas buvo naudingas: mokiniai suprato, kad, norint suvokti aplinką, suprasti iš ko yra pagaminti kasdieniniame gyvenime naudojami daiktai, kokia vaistų, buitinės chemijos ir kosmetikos preparatų sudėtis, reikia gerai išmanyti chemiją. Kai kuriems mokiniams šis renginys padėjo apsispręsti dėl tolimesnių studijų. Mokinius sužavėjo dėstytojų profesionalumas, betarpiškumas, šmaikštumas, kūrybiškumas ir laisvas bendravimas.

 

Švietimo centro metodininkė R. Koncevičienė