MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

ATVIRA CHEMIJOS PAMOKA - PRAKTINIS SEMINARAS DVIEJOSE MARIJAMPOLĖS GIMNAZIJOSE

Š.m. balandžio 15 dieną Marijampolės Sūduvos ir marijonų gimnazijose lektoriai iš Kauno technologijos universiteto (profesorius dr. Kęstutis Baltakys, docentas dr. Irmantas Barauskas ir docentas dr. Anatolijus Eisinas) pravedė atvirą chemijos pamoką – praktinį seminarą - „Cheminė technologija ir inžinerija: produktų kūrimas ir gamyba“, kurioje dalyvavo šių gimnazijų mokiniai ir mokytojai.

Renginį inicijavo Meilės Lukšienės švietimo centras, skatinantis mokytojus ieškoti naujų pamokų vedimo formų ir praktinės bei teorinės dermės jose, domėtis prioritetinėmis mūsų šalies kryptimis: fiziniais, technologiniais, medicinos mokslais ir moderniomis technologijomis, kurios padėtų plėtoti gamtamokslines mokinių kompetencijas.

Svečiai pristatė universiteto teikiamas perspektyvas, supažindino su taikomosios chemijos, cheminės technologijos ir inžinerijos, maisto mokslo ir technologijos studijomis, praktiškai pademonstravo įdomius chemijos bandymus.

    Susitikimas buvo naudingas: mokiniai suprato, kad, norint suvokti aplinką, suprasti iš ko yra pagaminti kasdieniniame gyvenime naudojami daiktai, kokia vaistų, buitinės chemijos ir kosmetikos preparatų sudėtis, reikia gerai išmanyti chemiją. Renginio dalyvius sužavėjo dėstytojų profesionalumas, betarpiškumas, šmaikštumas, kūrybiškumas ir laisvas bendravimas.

 

Švietimo centro metodininkė R. Koncevičienė

Nuotraukos iš Marijonų gimnazijos