MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Įvykę renginiai

Sausio 7 dieną Marijampolės Petro Armino pagrindinėje mokykloje vyko respublikinė teorinė – praktinė konferencija „Kūrybinės inovacijos šiuolaikinėje pradinėje mokykloje. Patirtis ir idėjos“, kurią organizavo Marijampolės savivaldybės pradinių klasių mokytojų metodinio būrelio taryba, Marijampolės Švietimo centras. Konferencijos tikslas – gerosios patirties sklaida, kūrybiškai organizuojant ugdymo(si) procesą pradinėje mokykloje.
Š.m. lapkričio 23 d. Marijampolės švietimo centre vyko renginys „Kartų mokymasis kartu“, skirtas 2012-ųjų metų suaugusiųjų švietimo savaitės iniciatyvai palaikyti
Š.m. spalio 20-21 d. Marijampolės švietimo centro darbuotojai dalyvavo edukacinėje išvykoje-seminare „Metodinės veiklos organizavimo geroji patirtis Raseinių rajono ugdymo įstaigose“. Buvome maloniai priimti Raseinių švietimo centro darbuotojų, kurie pasidalijo darbo patirtimi bei Raseinių raj. mokytojų, mokinių bei mokytojų – senjorų bendradarbiavimo idėjomis
Marijampolės lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ ikimokyklinio ugdymo auklėtojų metodininkių Linos Lenkutienės ir Giedrės Bagdonienės organizuoto renginio tikslas - skatinti vaikų tautinės savimonės ugdymą, kūrybiškumą, skiepyti meilę gamtos turtams bei sudaryti galimybę dalintis pedagogine patirtimi
Š. m. rugsėjo 24-28 d. Marijampolėje vyko Marijampolės švietimo centro, Marijampolės savivaldybės vokiečių kalbos mokytojų metodinio būrelio bei asociacijos „Sūduvos kultūros fondas“ organizuota „Vokiečių kalbos ir kultūros savaitė“, skirta Europos kalbų dienai paminėti, kurios renginiais buvo siekiama populiarinti vokiečių kalbą ir kultūrą, taip pat atkreipti dėmesį į nykstančias vokiečių kalbos mokymosi tradicijas Marijampolės regione
2012 m. kovo 29-30 d. „Karališkojoje rezidencijoje“ Birštone vyko Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos ir Ugdymo plėtotės centro organizuota respublikinė švietimo centrų konferencija „Švietimo centro veikla ir mokytojo profesinė karjera“
Sūduvos sostinė mini svarbų istorinį faktą – lygiai prieš 220 metų paskutinis Lenkijos karalius bei Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas Poniatovskis suteikė Marijampolei Magdeburgo savivaldos teisių privilegiją ir patvirtino herbą
Puslapiai: «123