MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Įvykę renginiai

Š.m. balandžio 24 d. 17.15 val. Į Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro organizuotą nemokamą paskaitą „Ar mes pažįstame jaunimą?“, kurią skaitė Pilietinių iniciatyvų centro direktorius Girvydas Duoblys, susirinko nemažas būrys smalsių mokinių tėvelių ir pedagogų, ieškančių dialogo su jaunimu.
2014 m. balandžio 15 dieną Marijampolės miesto ir rajono mokyklų bibliotekininkės surengė metodinę išvyką į naująją Vilniaus universiteto biblioteką, Mokslinės komunikacijos ir informacijos centrą (MKIC).
Š.m. kovo 26 d. Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto iškilmių salėje vyko Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro, Marijampolės kolegijos Pedagogikos ir psichologijos katedros bei Marijampolės savivaldybės priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinio būrelio organizuota respublikinė praktinė konferencija “Asmeninė priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymo(si) patirtis ir įžvalgos”
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ vienas iš prioritetų - etninių vertybių, papročių, etninės kultūros ugdymas. Jau trečius metus, pasitinkant kovo 11 – osios dieną, mažieji marijampoliečiai kviečia miestelėnus į parodas, kuriose buvo eksponuojamos tautinės juostos, lėlės, papuoštos lietuviškais tautiniais drabužiais.
Š.m. kovo 5 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko seminaras „Kūrybiškas teatrinio pratimo panaudojimas lėlių teatre“, skirtas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų pedagogams, kurį vedė lektorius Darius Armanavičius, Kauno ,,Nykštuko” lėlių teatro režisierius, teatro mokytojas metodininkas.
Projekto ,,Dar vienas mano vaikystės ruduo“ pristatymas. Atvira ugdomoji veikla ,,Stebuklinga rudens lazdelė“
2013 m. lapkričio 7 d. Marijampolės ,,Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre vyko priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodinis pasitarimas, kurio metu centro direktorė L.Šerkšnienė pristatė projektą visiems susirinkusiems, negailėdama gražių žodžių jį vykdžiusioms pedagogėms ir vaikams.
Š. m. gruodžio 3 d. Marijampolės savivaldybės tarybos posėdžių salėje vyko Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro ir Marijampolės mokyklų metodinės tarybos organizuota konferencija „Šiuolaikinė mokykla: šviesti, šviestis, kilti, kelti...“, skirta Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms.
2013 m. lapkričio 19 d., besibaigiant tarmių metams, Marijampolės vaikų lopšelio-darželio ,,Varpelis“ bendruomenė organizavo festivalį ,,Išauskim margą lietuviškų tarmių pynę“.
2013 metų lapkričio 6 dieną Marijampolės sav. Želsvos pagrindinėje mokykloje vyko orginalia švietėjiška tradicija tapęs renginys - Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologų metodinio būrelio organizuojama psichologinio švietimo diena.
Š.m. spalio 30 d. LPUPA Marijampolės skyriaus pedagogės lankėsi Vilniaus karalienės Mortos pradinėje mokykloje, kuriai vadovauja Austėja Landsbergienė.
Savaitės metu buvo aptartos pagrindinės suaugusiųjų švietimo savaitės idėjos, pasidalinta asmeninės savasties ir pilietinio sąmoningumo ugdymo patirtimi, paskelbtas Metų andragogas ir apdovanoti prasmingiausi suaugusiųjų žmonių sąmoningumo stiprinimą skatinantys projektai.
2013-10-29 ŠC vyko mobiliojo mokymosi idėjos sklaidos seminaras „Mobiliųjų įrenginių galimybės ugdymo procese“, kurį vedė Europos Komisijos mokyklų bendradarbiavimo programos ,,eTwinning“ konsultantė, Kuršėnų Pavenčių mokyklos anglų kalbos mokytoja ekspertė S.Riškienė.
Š.m. spalio 24 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko piešinių parodos „Dėdė derlius aš esu, turtingiausias iš visų“ uždarymas, kurios organizatoriai - Marijampolės vaikų darželio „Linelis“ pedagogai.
Jau gražia tradicija tapo Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų psichologų metodinio būrelio iniciatyva organizuojamos psichologinio švietimo dienos įvairiose Marijampolės savivaldybės mokyklose.
Š.m. rugsėjo 6 d. Marijampolės švietimo centre vyko 20-ojo veiklos jubiliejaus ir habil. dr., literatūrologės, kultūros istorikės, pedagogės, Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narės, vienos iš Lietuvos švietimo reformos ir tautinės mokyklos koncepcijos kūrėjų, vienintelės lietuvės, apdovanota UNESCO Jano Amoso Komenskio medaliu, Meilės Lukšienės vardo suteikimo iškilmės.
Š. m. gegužės pabaigoje – birželio pradžioje Marijampolės švietimo centre lankėsi kolegos iš Danijos, buvę Viborgo švietimo institucijų Iniciatyvinės bendradarbiavimo grupės nariai Lars Heidemann Eriksen ir Erlig Hess Nielsen, dalyvavę švietimo centro kūrime ir per visą bendradarbiavimo laikotarpį organizavę Marijampolės pedagogams ir kitų sričių specialistams daugybę kursų, projektų ir mokomųjų kelionių į Daniją.
Š.m. gegužės 7 d. Marijampolės švietimo centre atidaryta pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda ,,Tau gimtine“, kurią organizavo Marijampolės savivaldybės Padovinio pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojos metodininkės S.Akelienė ir V.Pipinienė. Atidarymo metu mokiniai demonstravo meninę programą: šoko, deklamavo eilėraščius, dainavo dainas apie Lietuvą, tėviškę.
Balandžio 19 d. Marijampolės švietimo centre vyko seminaras „Žinių apie sveikatos saugojimą plėtojimas dailine veikla priešmokykliniame amžiuje“, kurį pristatė Kauno raj. Panevėžiuko pagrindinės mokyklos ir Marijampolės mokyklos-darželio „Varpelis“ priešmokyklinio ugdymo pedagogės E. Mačionytė ir L. Masterkovienė.
Š.m. balandžio 23 d. Švietimo centre vyko Marijampolės miesto ikimokyklinio ugdymo įstaigų lietuvių liaudies dainos festivalis „Sveiki, gyvi sveteliai“, skirtas gamtos atbudimo šventei „Jorei“, kurį organizavo Marijampolės lopšelio darželio „Rūta“ direktorė Virginija Gusčiuvienė ir meninio ugdymo pedagogė, muzikos mokytoja-metodininkė Virginija Grigaitienė.
Marijampolės švietimo centras, Marijampolės Jono Totoraičio pagrindinė mokykla ir Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinė mokykla organizavo tarptautinę vaikų kūrybinių darbų parodą „Ir supinsim tarmių pynę“, skirtą tarmių metams paminėti.
Š.m. balandžio 3 d. Švietimo centre vyko respublikinės fotografijų parodos ,,Senoviniai XX-ojo amžiaus daiktai fotografijose” atidarymas, kurią organizavo Marijampolės ,,Žiburėlio” mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui O.Margelevičienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė metodininkė Z.Nevierienė, vyresnioji priešmokyklinio ugdymo pedagogė B.Kubeldzienė.
Š.m. balandžio 2 d. 17.30 val. į Marijampolės švietimo centro organizuotą nemokamą paskaitą „Savęs pažinimas ir bendravimo įgūdžių lavinimas“ susirinko nemažas būrys smalsių ir savišvieta besidominčių mokinių tėvelių.
Kovo 19 d. 10.00 val. Švietimo centre vyko akcijos-parodos ,,Mūsų žemė“ atidarymas. Renginio tikslas - skatinti vaikų ekologinį sąmoningumą ir aplinkosauginį mąstymą, atsakomybę už savo poelgius, siekiant atskleisti metų laikų ypatumus, žmogaus ir gamtos ryšį.
Ikimokyklinio amžiaus ugdytinių grupės „Paukščiukai“ pasirodymu buvo pasveikinti visi susirinkusieji į Degučių mokykla-darželį, į baigiamąjį parodos-akcijos „Ir paukšteliams reikia namų“ renginį. Itin malonu ir džiugu buvo matyti akcijos, kurios metu buvo gaminami inkilėliai, dalyvius bei svečius - Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Marijampolės agentūros vyriausiąjį specialistą Artūrą Juškauską, Marijampolės švietimo centro metodininkę Jūratę Gaidienę.
Vasario 13 d. įvyko respublikinė pradinių klasių mokytojų konferencija „Pamokos prieskoniai, kurie paverčia ją stebuklu“. Konferenciją organizavo LPUPA Marijampolės skyrius.
Puslapiai: «123»