MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Įvykę renginiai

Gegužės 23 dieną Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Vaivorykštė“ vyko seminaras „Smurto prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“, kuriame vieningai dalyvavo pedagogai, jų padėjėjai, administracija ir pagalbos specialistai - visi dirbantys su vaikais ar bendraujantys su vaikų tėveliais „Vaivorykštės“ darbuotojai.
2017 m. spalio 17 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre Marijampolės savivaldybės veiklos kokybę įsivertinančių bendrojo ugdymo mokyklų klubas, vadovaujamas pirmininkės Rygiškių Jono gimnazijos mokytojos Virginijos Giedraitienės, minėjo gyvavimo dešimtmetį.
2016 spalio - 2017 gegužės mėn. Marijampolės vaikų lopšelyje-darželyje „Pasaka“ vyko neformalaus ugdymo socialinis projektas (NUP) „Ebru menas – tapymas ant vandens“ (VŠĮ Meda Project).
Miuziklas „Spalvos gyvai“ sukvietė į Marijampolės kultūros centrą apie 100 pedagogų ir apie 300 ikimokyklinio bei pradinio amžiaus vaikučių iš visos Marijampolės apskrities.
Mūsų mokykloje yra įgyvendinamas Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo programos projektas ,,Parodykim, ką galim“. Šio projekto veiklomis siekiama stiprinti mokinių savivaldą, kuriama erdvė ugdyti kūrybingą, savimi pasitikintį ir gebantį visapusiškai komunikuoti žmogų.
Š.m. balandžio 15 dieną Marijampolės Sūduvos ir marijonų gimnazijose lektoriai iš Kauno technologijos universiteto (profesorius dr. Kęstutis Baltakys, docentas dr. Irmantas Barauskas ir docentas dr. Anatolijus Eisinas) pravedė atvirą chemijos pamoką – praktinį seminarą - „Cheminė technologija ir inžinerija: produktų kūrimas ir gamyba“, kurioje dalyvavo šių gimnazijų mokiniai ir mokytojai.
2016 m. vasario 10 d. Marijampolės apskrities ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų, vaiko dienos centrų pedagogai, bibliotekininkai, knygynų darbuotojai ir kiti svečiai susirinko į Beatričės Kleizaitės-Vasaris menų galerijoje vykusį knygelės „Meškiuko Jorio nuotykiai“ pristatymą, kurį organizavo Marijampolės apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdyba, Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras ir vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“.
25-osios Sausio įvykių metinės Švietimo centre buvo paminėtos pristatant Marijampolės savivaldybės mokinių leidinį „Ką mena Sausio 13-osios naktis“. Tai to paties pavadinimo konkurso dalyvių darbo rezultatas.
2015 m. lapkričio 26 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko konferencija „Pasiekimų gerinimo link: ką galime visi drauge?“, kurios tikslas – rasti bendrus sprendimus, kaip pagerinti mokinių mokymo(si) pasiekimus įgyvendinant ugdymo planą ir teikiant pagalbą mokytojams, numatyti šių sprendimų įgyvendinimo būdus bei bendradarbiavimo galimybes savivaldybėje.
Š.m. spalio 16 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre svečias iš Italijos – Bergamo La Traccedi Calcinate mokyklos direktoriaus pavaduotojas, literatūros mokytojas Francesco Fadigati skaitė paskaitą „Psichologiškai sveikų ir laimingų vaikų ugdymo ypatumai“.
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro iniciatyva 2015 m. lapkričio 20 d. Butlerienės skverelyje, kuriame „gyvena“ katės, vyko renginys „Atsipalaiduok ir mokykis sveikai!”, skirtas 2015 metų suaugusiųjų mokymosi savaitei „Aktyvus mokymasis aktyviam gyvenimui“.
Š. m. lapkričio 11 d., 12.30 val. Rygiškių Jono gimnazijoje Prof., habil..dr J. Vaitkus VU profesorius-emeritas, LMA tikrasis narys, skaitė paskaitą „Šiandieninės aktualijos mokslo pasaulyje ir problemų sprendimo keliai“, kurią organizavo Švietimo centras.
2015 m. kovo 4 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko konferencija „Mokymasis visą gyvenimą: galimybės ir perspektyvos“, skirta Neformaliojo suaugusiųjų švietimo įstatymo įgyvendinimo perspektyvoms, nuolatinio mokymosi prasmei ir pridėtinei vertei, poreikiui, galimybėms bei visuomenės įtraukimo į mokymąsi visą gyvenimą skatinimui aptarti.
2014 m. spalio mėn. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre įsteigtas tėvų Saviugdos klubas. Dalyviai – ugdytinių tėveliai, du kartus per mėnesį renkasi į nemokamus užsiėmimus, kuriuose moderatorė Jolanta Lipkevičienė dalinasi asmenine patirtimi, moko patyriminių pratimų, kai tuo tarpu tėveliai turi galimybę patobulinti emocinio raštingumo, bendrumo, socialinio jautrumo, asmeninės ir socialinės atsakomybės įgūdžius, o svarbiausia – mokosi klausyti ir išgirsti, kalbėti ir pasakyti, suprasti ir atrasti sprendimą.
Š. m. sausio 15 d. LPUPA Marijampolės skyriaus „pradinukės“ viešėjo Punsko Dariaus ir Girėno pagrindinėje mokykloje. „Seni draugystės ryšiai tvirtėja bendradarbiaujant, dalinantis patirtimi, kartu gvildenant edukologinius klausimus“ - teigė Punsko lietuviškos mokyklos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Jonušonytė.
Š. m. gruodžio 12 d. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre vyko konferencija „Mokykla kitaip“, kurios idėja gimė dar 2013 m. pabaigoje organizuojant konferenciją „Gera mokykla“, skirtą Meilės Lukšienės 100-osioms gimimo metinėms.
2014 m. gruodžio 3-4 d. Druskininkuose viešbutyje „Dainava“ vyko Lietuvos švietimo centrų darbuotojų asociacijos organizuota respublikinė konferencija „Švietimo centrų vaidmuo užtikrinant ugdymo(si) kokybę ir pažangą“.
Š.m. spalio 17 d. 16.30 val. Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centre įvyko pirmasis tėvų saviugdos klubo susitikimas, kurį vedė asociacijos „Lietuvos tėvų forumas” atstovai: tarybos pirmininkas, lektorius A. Murauskas ir saviugdos klubo moderatorė, socialinės veiklos darbuotoja J. Lipkevičienė.
Š.m. lapkričio 5 dieną dviejose Marijampolės gimnazijose, Sūduvos ir Rygiškių Jono, lektoriai iš Kauno technologijos universiteto – profesorius dr. Kęstutis Baltakys, docentas dr. Irmantas Barauskas ir docentas dr. Anatolijus Eisinas – pravedė atvirą chemijos pamoką – praktinį seminarą : „Cheminė technologija ir inžinerija: produktų kūrimas ir gamyba“, kurioje dalyvavo I ir IV gimnazijų klasių mokiniai ir mokytojai.
Š.m. spalio 23 d. Jono Totoraičio progimnazijoje vyko atviros veiklos - miuziklo „Moliūgo gimtadienis“ stebėjimas ir aptarimas tema „Miuziklas – bendradarbiavimo ir integravimo galimybės“.
Šių metų spalio 15-16 dienomis Alytaus kolegijoje vyko „Mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai“. Mokymus vedė lektorės Daiva Šeštavickienė ir Jurgita Krasnickaitė. Į mokymus susirinko Alytaus pagrindinių mokyklų ir gimnazijų mokytojai, kurie norėjo patobulinti savo įgūdžius dirbdami su šiuolaikinėmis skaitmeninėmis mokymo priemonėmis.
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras ir Marijampolės savivaldybės Mokyklų metodinė taryba organizavo netradicinį Mokytojų dienos renginį - mokytojų kūrybinių darbų parodą „Kuriančio mokytojo kiemas“.
Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Ugdymo turinio naujovių sklaidos modelis“, 2014 m. rugsėjo 9–10 d. Šakių rajono Griškabūdžio gimnazijoje vyko pirmieji Marijampolės regiono mokytojų, dirbančių su skaitmeninėmis mokymo priemonėmis, mokymai. Mokymų tikslas – suteikti pedagogams žinių ir praktinių gebėjimų kaip kūrybiškai ir veiksmingai naudoti skaitmenines mokymo priemones (SMP) ugdymo procese, mokyti ir konsultuoti kūrybiškai jas panaudoti elektroninėje erdvėje „Ugdymo sodas“.
Š. m. balandžio 8 d. Marijampolės dramos teatre vyko respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Po Donelaičio ženklu“, skirta 300-osioms Kristijono Donelaičio gimimo metinėms pažymėti.
Simboliška, kad balandžio 9 dieną Marijampolės kultūros centre buvo atidaryta technologijų mokytojų ir jų mokinių darbų paroda „Jurgeli, meistreli...2014“. Šv.Jurgis yra Marijampolės globėjas.
Puslapiai: 123»