MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Darbo užmokestis

VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių

skaičius

Darbo užmokestis

2016 m. (€)

2017 m. (€)

1.

Direktorius

1

1232

1388

2.

Direktoriaus pavaduotojas

1

1012

1148

3.

Metodininkai

3,5

746

753

4.

Neformaliojo suaugusiųjų mokymo koordinatorius

0,5

728

731

5.

Kultūrinių renginių organizatorius

1,25

604

613

6.

Vyr. buhalteris

1

756

900

7.

Ūkio dalies vedėjas

1

568

574

8.

Sekretorius

1

464

549

9.

Valytojas

1

380

380