MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Darbo užmokestis

VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Eil.

Nr.

Pareigybės pavadinimas

Pareigybių

skaičius

Pareiginės algos pastoviosios dalies tarifas

2018 m. (€)

2019 m. (€)

1.

Direktorius

1

1410

1765

2.

Direktoriaus pavaduotojas

1

1166

1522

3.

Metodininkai

3,5

764

998

4.

Neformaliojo suaugusiųjų mokymo koordinatorius

1

663

865

5.

Kultūrinių renginių organizatorius

1,5

623

813

6.

Vyr. buhalteris

1

914

1194

7.

Ūkio dalies vedėjas

1

603

787

8.

Sekretorius

1

558

728

9.

Valytojas

1

400

555