MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Meilės Tėvynei išraiška

Marijampolėje Miesto Dienų šurmulys neužgožė svarbaus kultūrinio įvykio šiame (ir ne tik) krašte – šeštadienio popietę lankytojams duris atvėrė BEATRIČĖS KLEIZAITĖS-VASARIS MENŲ GALERIJA.

Išeivijos dailės paveldo puoselėtoja ir tyrinėtoja, kultūros mecenatė Beatričė Kleizaitė-Vasaris padovanojo savo tėvų gimtinei Sūduvai asmeninę meno kūrinių kolekciją – daugiau nei 400 vertingų meno kūrinių, kurtų daugiausia išeivijoje, kiek mažiau Lietuvoje, kurie, kaip padėkos rašte mecenatei įrašė Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius, „sušildys marijampoliečių dvasią“. Išeivijos kultūros veikėja už kultūrinę veiklą (vadovavo paminklo statybai Vilniaus įkūrėjui kunigaikščiui Gediminui, prieš ketverius metus Anykščiams dovanojo apie 100 dailės kūrinių angelų tematika, kurių pagrindu sukurtas Angelų muziejus) apdovanota Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medaliu (2002 m.), pagerbta Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

Svečius pasitiko ir išlydėjo bei muzikiniais kūriniais tarp sveikintojų įsiterpė Marijampolės kultūros centro kamerinis ansamblis „Cantare“ (vadovė Svetlana Maurutienė). Susirinkusius sveikino ir kultūros mecenatei B. Kleizaitei-Vasaris dėkojo Marijampolės meras Vidmantas Brazys, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėką Beatričei Kleizaitei-Vasaris įteikė ir jos nuopelnus Lietuvos kultūrai įvertino Ministro Pirmininko patarėjas Vilius Kavaliauskas, kalbėjo Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius Osvaldas Daugelis, atidaroma galerija pasidžiaugė ir pati B.Kleizaitė-Vasaris. Ji paprastais žodžiais išsakė savo gyvenimo nuostatą, kaip svarbu yra daryti gerus darbus, o ši galerija, jos manymu, – tik vienas iš pastarųjų. Mero patarėjas, miesto istorikas Kęstutis Subačius įteikė savo leidinį „Marijampolės miestas“ su dedikacija Beatričei Kleizaitei-Vasaris: „žemai lenkiuosi už nuveiktus darbus Lietuvai, Sūduvai, Marijampolei, už sugrąžintas meno vertybes, jose slypinčias lietuviškąsias dvasines sąsajas, už etninės Sūduvos sostinei dovanotą meno galeriją!” Prieš atveriant šią meno šventovę lankytojams, galerijoje eksponuojamus meno kūrinius pašventino Vilkaviškio vyskupas Jo ekscelencija Rimantas Norvila, ženkliai prisidėjęs prie šios galerijos atsiradimo Marijampolėje.

Galerijos atidarymo iškilmėse dalyvavo gausus būrys garbingų kviestinių asmenų: Beatričės Kleizaitės-Vasaris giminaičių, tarp kurių ir dukra Dovilė su žentu Robertu, į mamos išsvajotos galerijos atidarymą atskridę iš už Atlanto, daugybė draugų, menininkų, tarp kurių tapytojas Rimas Bičiūnas bei skulptorė Asta Vasiliauskaitė, kurių darbai, kažkada padovanoti Beatričei, eksponuojami galerijoje, tragiškai žuvusio poeto Vaidoto Daunio žmona smuikininkė Raimonda Daunienė, rašytojas ir žurnalistas Svajūnas Sabaliauskas-Geladuonis, atsiminimų apie aktorę Rūtą Staliliūnaitę knygos sudarytojas, kurios pristatymas bus pirmasis šioje galerijoje vyksiantis kultūros renginys, meno gerbėjai, žurnalistai ir kt. „Respublikos“ dienraščio žurnalistė Audronė Jablonskienė Švietimo centro bibliotekai padovanojo daug vertingų meno leidinių – katalogų, monografijų, o lankytojams duris atvėrusios galerijos atsiliepimų knygoje palinkėjo „... kad plauktų lankytojai iš visos Lietuvos“.

Taigi, Sūduvos širdyje radosi dar vienas svarbus ir ryškus kultūros židinys, kurį tikėtina, brangins ir puoselės šio krašto žmonės. Neįkainuojama dovana Lietuvai ir kultūrai – Beatričės Kleizaitės-Vasaris meilės Tėvynei išraiška.


Laima Kraukšlienė, Švietimo centro kultūrinių renginių organizatorė