MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Beatričė Kleizaitė-Vasaris atšventė garbingą 90-ies metų jubiliejų


Teatralė, režisierė, pedagogė, bibliotekininkė, aktyvi visuomenininkė, kultūros veikėja ir mecenatė Beatričė Kleizaitė - Vasaris 2015 m. sausio 3 d. atšventė garbingą 90-ies metų jubiliejų. Ta proga, įteikdami Šv. Jurgio Marijampolės globėjo ordiną, jubiliatę pasveikino ir Marijampolės savivaldybės vadovai ir Švietimo centro atstovai.

1989 m. grįžusi į tėvynę Beatričė Kleizaitė -Vasaris ypatingu būdu įsiliejo į Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Į Lietuvą iš JAV ji parvežė tūkstančius lietuvių išeivijos menininkų kūrinių - A.Galdiko, V.Kašubos, V.Igno, A.Elskaus, V. Vizgirdos, V. K. Jonyno ir kitų lietuvių autorių kūrybinį palikimą, įsteigė Didžiojo kunigaikščio Gedimino paminklo šalpos fondą ir vadovavo projektui Katedros aikštėje Vilniuje statant Vytauto Kašubos (1915–1997) paminklą Lietuvos didžiajam kunig

aikščiui Gediminui, parašė ir išleido unikalias didelės išliekamosios vertės knygas „Lietuvių menininkų darbai Šiaurės Amerikos šventovėse“ (2004 metai), „Albinas Elskus. Grožio ir vizijos dailininkas“, (2009 metai), „Angelai“ (2011 metai). 2010 m. Beatričė Kleizaitė – Vasaris Anykščiams padovanojo vertingą  daugiau nei šimto dailės kūrinių kolekciją, kurios pagrindu buvo įkurtas Angelų muziejus.

Norėdama atsidėkoti savo kraštui Suvalkijai, iš kurios pati yra kilusi, Beatričė Kleizaitė-Vasaris Marijampolei padovanojo daugiau kaip 2 mln. litų įvertintą meno kūrinių kolekciją - per 400 tapybos, grafikos ir skulptūros darbų, 

kuriuos kūrė per 30 autorių. Mecenatė siekė, jog Marijampolei dovanojama kolekcija nedūlėtų muziejų saugyklose, o būtų eksponuojama, kad kuo daugiau Marijampolės, Suvalkijos ir Lietuvos gyventojų galėtų susipažinti su žymiausių Lietuvos išeivijos menininkų kūrybiniu palikimu.

Drauge su meno kolekc

Už nuopelnus Lietuvai 1997 m. Beatričė Kleizaitė – Vasaris apdovanota Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, o 2002 m. už produktyvią kultūrinę veiklą - Barboros Radvilaitės medaliu.ija Marijampolei padovanota ir 204 meno leidinių apie pasaulio ir Lietuvos dailę biblioteka, sukaupta gyvenat Europoje, Lotynų Amerikoje, JAV ir Kanadoje, o nuo 1989 m. papildyta jau gyvenant Lietuvoje.