MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRAS

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.– Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras

 

Marijampolės švietimo centras įsteigtas 1993 m. birželio 17 d.

Akreditacijos pažymėjimas – AP Nr. 051.

Švietimo centro misija - efektyviai tenkinti Marijampolės savivaldybės ir Marijampolės regiono pedagogų ir kitų suaugusiųjų kvalifikacijos tobulinimo(si) ir neformaliojo mokymosi poreikius, skatinti besimokančių bendruomenių kūrimąsi ir švietimo prioritetų bei inovacijų įgyvendinimą švietimo įstaigose, skleisti sėkmingai dirbančių pedagogų ir kitų institucijų gerąją patirtį, tenkinti pažintinius poreikius, teikti informacinę ir konsultacinę pagalbą.

Vizija – moderni, informacinė kvalifikacijos tobulinimo institucija, gebanti tenkinti ne tik Marijampolės regiono pedagogų, bet ir įvairių sričių specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo(si) bei nuolatinio mokymosi poreikius, teikianti kokybiškas edukacines paslaugas, besiorientuojanti į Europos Sąjungos švietimo struktūras, tarptautinį bendradarbiavimą bei švietimo sistemos plėtrą.

 

                                                                                                                                                     

Biudžetinė įstaiga. P.Butlerienės g. 3, 68306 Marijampolė, tel. / faks. (8 343) 91401,

el. paštas   masc@marinet.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Kodas 190493241